Lingwistyczny znak jakości

Nagrodą w konkursie jest prestiżowy europejski certyfikat jakości w edukacji językowej, przyznawany we wszystkich krajach UE jako wyróżnienie za oryginalne i twórcze projekty oraz inicjatywy z zakresu edukacji językowej. Konkurs organizowany jest od 1998 r. przez Komisję Europejską. W Polsce od 2001 r. prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Od 2015 r. wnioski w konkursie można składać w jednej kategorii: projektów realizowanych w instytucji edukacyjnej pod opieką koordynatora.

Zgłaszane projekty muszą być zgodne co najmniej z jednym z priorytetów konkursu. W roku 2016 są one następujące:

  • wielojęzyczne szkoły i klasy – wspieranie różnorodności w szkołach,
  • społeczeństwo przyjazne językom – nieformalna nauka języków,
  • język i kultura.

Do udziału w konkursie uprawnione są wszystkie typy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych zajmujących się kształceniem językowym i realizujących projekty edukacyjne o charakterze językowym. Wnioski polskiej edycji oceniane są przez wybitne grono ekspertów językowych, którym przewodniczy prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska. Aby wziąć udział w konkursie, należy opisać swoje przedsięwzięcie w serwisie https://online.frse.org.pl/

Termin nadsyłania formularzy upływa 4 kwietnia 2016 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.ell.org.pl/