Liderzy uczenia
U-Multirank http://www.umultirank.org/, nowy globalny ranking uniwersytetów, opublikował dzisiaj swoje drugie wydanie. To jedyne w swoim rodzaju narzędzie, służące do międzynarodowego porównania wyników uniwersytetów, prezentuje informacje dotyczące ponad 1200 uczelni, w porównaniu do 850 przed rokiem. Uniwersytety pochodzą z 83 państw, obejmują ponad 1800 wydziałów i 7500 programów studiów w siedmiu dziedzinach.

U-Multirank to pierwszy globalny ranking dający pełen obraz różnorodności funkcjonowania uniwersytetów, oferujący użytkownikom dane w pięciu wymiarach: nauczania i przyswajania wiedzy, badań, przekazywania wiedzy, umiędzynarodowienia oraz regionalnego zaangażowania, w odniesieniu do siedmiu dziedzin nauki: inżynierii elektrycznej i mechanicznej, studiów biznesowych i fizyki, a od tego roku także psychologii, informatyki oraz medycyny.

Pierwsze miejsce pod względem liczby publikacji i patentów zajęły uczelnie amerykańskie: Harvard i MIT (Massachusetts Institute of Technology). Z kolei niemiecki Uniwersytet w Reutlingen ma najwyższy procent wspólnych publikacji z przemysłem (co wskazuje na jego intensywną współpracę z przedsiębiorstwami), a najwyższy poziom mobilności studenckiej znaleźć można w takich szkołach biznesu jak francuska IESEG School of Management Lille. U-Multirank jasno pokazuje różne zalety, które znaleźć można w wielu różnych uczelniach oraz że koncepcja „najlepszego: uniwersytetu na świecie” zależy od tego, czego się akurat szuka.

Żadna uczelnia nie jest dobra we wszystkim – mówi profesor dr Frans van Vught, jeden z kierowników projektu U-Multirank. – Tylko niewiele ponad 8 proc. instytucji osiąga szeroki zakres „bardzo dobrych” wyników (ponad 10 ocen „A”). Ale U-Multirank pokazuje także, że 50 proc. z nich osiąga od jednej do pięciu ocen „A” (bardzo dobry) w konkretnych wskaźnikach. Jasno więc widać, że podczas gdy niektóre uniwersytety są dobre w wielu dziedzinach, większość z nich jest dobra – nawet znakomita – w niektórych.

To bardzo dobra wiadomość dla studentów, szefów uniwersytetów oraz przedsiębiorstw, które chcą zatrudniać absolwentów albo organizować wspólne badania. Studenci chcą znaleźć uczelnię, która najlepiej będzie im odpowiadała, według ich własnych potrzeb. Natomiast szukanie najlepszego uniwersytetu na świecie to błąd. Studenci i firmy, a także same uczelnie, potrzebują pełnego obrazu. U-Multirank to umożliwia – mówi profesor dr Frank Ziegele, kierownik projektu U-Multirank.

Biorąc pod uwagę wszystkie proponowane kryteria, najlepszą wśród polskich szkół wyższych jest Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Tuż za nią plasują się Politechnika Warszawska oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

W kategorii nauczania i przyswajania wiedzy najlepiej wypadły: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Łódzki. W dziedzinie badań pierwsze miejsca Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Politechnika Wrocławska i Gdański Uniwersytet Medyczny.

Jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy miejscami w czołówce pochwalić się mogą Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Politechnika Krakowska oraz Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Za najbardziej umiędzynarodowione polskie szkoły wyższe ranking uznaje: Uczelnię Łazarskiego, Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Z kolei uczelnie najbardziej zaangażowane regionalnie to: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Krakowska i Politechnika Warszawska.

Wśród najlepszych pod względem wszystkich kryteriów uczelni europejskich znajdują się irlandzki University College Cork oraz Eindhoven University of Technology i Wageningen University (oba z Holandii).

Oprócz podejścia skoncentrowanego na użytkowniku, U-Multirank oferuje 17 „gotowych” rankingów, znacznie więcej niż 3 proponowane w ubiegłym roku. Rankingi zestawione przez zespół U-Multirank oferują szybki przegląd konkretnych aspektów działalności uczelni. Na poziomie instytucjonalnym skupiają się one na: badaniach i powiązaniach w tej dziedzinie, umiędzynarodowieniu oraz zaangażowaniu ekonomicznym. Na poziomie fachowym skupiają się na nauczaniu i przyswajania wiedzy oraz umiędzynarodowieniu w siedmiu dziedzinach nauki. Przedstawiając gotowe rankingi, zamiast umieszczać je w jednowymiarowych tabelkach według dziedzin, U-Multirank w kolejny sposób demonstruje zróżnicowanie działalności i wyników uniwersytetów.