Lider w walce ze zmianami klimatu
Jednymi z działań podjętych w ramach ochrony środowiska jest postanowienie by do roku 2020 Unia Europejska :
• zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o 20 proc.
• pozyskiwała 20 proc. energii ze źródeł odnawialnych
• zmniejszyła zużycie energii o 20 proc.

W związku z tym, producenci samochodów mają obowiązek zmniejszenia do roku 2015 emisji CO2 pochodzących z nowych samochodów osobowych o około jedną piątą w stosunku do poziomu z 2007 r. Obecnie auta produkują 12 proc. emisji CO2 będącego głównym gazem cieplarnianym w UE. Dlatego też producenci samochodów zachęcani są do brania udziału w inwestycjach promujących nowe technologie, które zużywają mniejsze ilości dwutlenku węgla. Te innowacyjne technologie obejmują poprawę napędu pojazdów, a także ulepszenia w zakresie zużycia energii, dokonywane bez szkody dla bezpieczeństwa. Jako ekoinnowacja kwalifikowałoby się zatem zainstalowanie paneli słonecznych przetwarzających światło słoneczne w energię elektryczną, ale energooszczędny samochodowy system audio już nie.

Działania dotyczące samochodów są częścią ogólnych wysiłków UE na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych, które obejmują:
• redukcję emisji gazów cieplarnianych pochodzących z przemysłu za pomocą systemu handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń, stanowiącego główne narzędzie do realizacji wyznaczonych celów
• poprawę efektywności energetycznej szerokiego wachlarza urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego
• wymóg zwiększonego wykorzystania energii wiatru, energii słonecznej i wodnej, a także biomasy i biopaliw
• wspieranie rozwoju technologii wychwytywania i składowania CO2
• opracowanie kompleksowej strategii UE na rzecz adaptacji do zmian klimatu
• dofinansowanie badań i innowacji w ramach programu LIFE.

Prowadzona przez UE walka ze zmianami klimatu – przy jednoczesnym zagwarantowaniu Europie wystarczającej ilości energii – to elementy unijnej strategii na rzecz wzrostu “Europa 2020”.