Lepszy przesył gazu

Komisja Europejska przyznała 9,2 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na połączenia międzysystemowe między Niemcami a Polską. Projekt obejmuje budowę dwóch rurociągów gazowych w województwie dolnośląskim: Lasów-Jeleniów oraz Gałów-Kiełczów. Dofinansowana zostanie również rozbudowa podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach.

Realizacja projektu spowoduje zwiększenie przepustowości gazociągów, którymi importowany jest gaz z Niemiec poprzez Lasów, a tym samym ułatwi przesył gazu między dwoma krajami.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, stwierdził: Połączenia międzysystemowe mają zasadnicze znaczenie z punktu widzenia urzeczywistnienia unii energetycznej.

Corina Creţu, komisarz ds. rozwoju regionalnego, powiedziała: – Jest to wkład polityki spójności w tworzenie unii energetycznej. Zapewniamy gospodarstwom domowym oraz przedsiębiorcom bezpieczną i konkurencyjną energię po przystępnych cenach.

59 km nowo wybudowanych gazociągów przyczyni się do optymalizacji przepływu gazu w systemie przesyłowym w Polsce i pokrycia zapotrzebowania na gaz – zwłaszcza w zimie – na obszarze zamieszkiwanym przez 3 mln osób.

Więcej informacji na temat europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w Polsce oraz wkładu funduszy na rzecz unii energetycznej dostępnych jest na strona internetowych.