Łatwiej o pieniądze
Przedsiębiorstwa społeczne – takie, których celem jest nie tylko maksymalizacja zysku, ale również podejmowanie wyzwań społecznych – będą mogły łatwiej pozyskać finansowanie dzięki powołaniu europejskiego rynku funduszy inwestycji społecznych. Takie wyspecjalizowane fundusze nie są zbyt rozpowszechnione i nie działają na dużą skalę, ale dzięki przedstawionemu przez Komisję wnioskowi ma się to zmienić.

Przedsiębiorstwa społeczne mają pozytywny wpływ na społeczeństwo, a ich cel korporacyjny nie obejmuje wyłącznie maksymalizacji zysku, lecz również cele społeczne. To sektor, który rozwija się w Europie i reprezentuje obecnie 10% wszystkich europejskich przedsiębiorstw, zatrudniając ponad 11 milionów pracowników otrzymujących wynagrodzenie. Mimo że przedsiębiorstwa te często otrzymują wsparcie ze środków publicznych, inwestycje prywatne za pośrednictwem funduszy inwestujących w przedsiębiorców społecznych są niezbędne dla rozwoju tego sektora. Takie wyspecjalizowane fundusze inwestycji społecznych nie są jednak zbyt rozpowszechnione ani nie działają na dużą skalę. Transgraniczne inwestycje w takie fundusze są zbyt skomplikowane i kosztowne.

Dzięki przedstawionemu wnioskowi w sprawie rozporządzenia Komisja stwarza podstawy silnego europejskiego rynku funduszy inwestycji społecznych. Wprowadza się w nim nowe oznaczenie „Europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej”, tak aby inwestorzy mogli łatwo zidentyfikować fundusze, które skupiają się na inwestycjach w przedsiębiorstwa społeczne w Europie. Podejście jest proste: po spełnieniu wymogów określonych we wniosku zarządzający funduszami inwestycji społecznych będą mogli łatwo wprowadzać na rynek swoje fundusze w całej Europie. Aby uzyskać oznaczenie, fundusz będzie musiał wykazać, że wysoki odsetek dokonywanych inwestycji (70% kapitału otrzymanego od inwestorów) przeznaczony jest na wspieranie przedsiębiorstw społecznych. Jednolite zasady dotyczące ujawniania informacji zapewnią inwestorom uzyskanie jasnych i przydatnych informacji na temat tych inwestycji.

– Przedsiębiorstwa społeczne są urzeczywistnieniem inteligentnego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego wzrostu oraz innowacji, mających tak istotne znaczenie dla dzisiejszej gospodarki europejskiej. Nasze nowe środki przyczynią się do tworzenia tych przedsiębiorstw w całej Europie, zapewniając im niezbędne do wzrostu – zwłaszcza w czasach kryzysu – wsparcie finansowe – powiedział Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego.