Lataj bezpiecznie
Po raz dwudziesty pierwszy Komisja Europejska zaktualizowała europejski wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów na terytorium Unii Europejskiej, zwany również unijnym wykazem bezpieczeństwa lotniczego. Z uwagi na poprawę sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa na Filipinach, na powrót do europejskiej przestrzeni powietrznej zezwolono Philippine Airlines, jako pierwszej od 2010 r. linii lotniczej z tego kraju. Wycofano także zakaz nałożony w 2012 r. na wenezuelskiego przewoźnika, Conviasa. Postępy odnotowano również w Libii, lecz władze libijskie przystały na to, by libijskie linie lotnicze nie mogły wykonywać przewozów w Europie, dopóki cały proces ich ponownej certyfikacji nie zostanie zakończony w sposób niebudzący zastrzeżeń Unii Europejskiej.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport, powiedział: – Unijny wykaz bezpieczeństwa lotniczego powstał, by chronić europejską przestrzeń powietrzną i obywateli, ale może także posłużyć jako sygnał alarmowy dla poszczególnych państw i linii lotniczych, aby przywróciły one poziom bezpieczeństwa na poziomie krajowym. Dziś potwierdziliśmy naszą gotowość do wykreślenia z wykazu państw i linii lotniczych, które faktycznie chcą i są w stanie wdrażać międzynarodowe normy bezpieczeństwa w zrównoważony sposób. Poza Filipinami, Wenezuelą i Mauretanią, wiele innych krajów afrykańskich także poczyniło widoczne postępy w tym zakresie.

źródło i więcej informacji: Link