Kulturalny wrzesień

Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa, organizowanych we wrześniu przez Komisję Europejską i Radę Europy, miliony osób będą miały okazję bezpłatnie zwiedzić tysiące rzadko udostępnianych szerokiemu ogółowi zabytkowych obiektów w 50 różnych krajach, również w Polsce. Oficjalna inauguracja tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się 30 sierpnia w Erewanie, stolicy Armenii, która obecnie stoi na czele Komitetu Ministrów Rady Europy. W tym samym dniu w internecie pojawi się nowa interaktywna strona, na której można będzie znaleźć szczegółowe informacje o tym, które obiekty są otwarte dla zwiedzających, oraz o wydarzeniach organizowanych w poszczególnych krajach z okazji dni dziedzictwa.

Europejskie Dni Dziedzictwa to jak zwykle rzadka okazja, by odwiedzić miejsca będące świadectwem historii i wziąć udział w imprezach, które mają ocalić ją od zapomnienia. W Irlandii Północnej można będzie na własnej skórze poczuć, jak wyglądały średniowieczne bitwy: wziąć do ręki miecz, sprawdzić, ile waży kolczuga, i usłyszeć szczęk opadającej zasłony przyłbicy. Z kolei w Holandii tematem przewodnim wydarzeń, dzięki którym zwiedzający będą mogli poznać 400 lat historii Królestwa Niderlandów, będą „Władza i chwała”. Szwedzki projekt „Miejsca spotkań” umożliwi emocjonującą wyprawę do miejsc, w których od wieków dochodzi do spotkań ważnych z punktu widzenia kultury, a w Szwajcarii dni dziedzictwa odbędą się pod hasłem „Ogień − Światło − Energia”.

Atrakcji nie zabraknie także w Polsce, gdzie przewidziano między innymi liczne wykłady, sesje popularnonaukowe, festyny i turnieje. Polskie obchody dni dziedzictwa odbywają się pod hasłem „Nie od razu Polskę zbudowano”, a ich uroczysta inauguracja będzie miała miejsce w Opactwie Cysterskim w Wąchocku 7 września. Program wydarzeń organizowanych w całej Polsce jest dostępny na stronie poświęconej Europejskim Dniom Dziedzictwa.

Androulla Vassiliou, unijna komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży powiedziała: Europejskie Dni Dziedzictwa to fantastyczna inicjatywa, która wszystkim − bez względu na wiek i zawartość portfela − oferuje dostęp do dziedzictwa kultury. Przewidujemy, że w tym roku z tej, jedynej w swoim rodzaju, okazji odwiedzenia miejsc zazwyczaj niedostępnych dla zwiedzających skorzysta ponad 20 milionów dorosłych i dzieci. Jest to znakomity sposób, aby pielęgnować nasze dziedzictwo kulturowe i chronić je z myślą o przyszłych pokoleniach, a także by zapewnić lokalnym społecznościom zwiększone wpływy z turystyki.

Gabriella Battaini-Dragoni, zastępca sekretarza generalnego Rady Europy: U podstaw sukcesu Europejskich Dni Dziedzictwa leży zaangażowanie społeczności lokalnych, na poziomie miast i regionów. Co roku społeczności w całej Europie stają się częścią «kulturowej rodziny» pielęgnującej nasze niezwykle bogate dziedzictwo kulturowe.

Kontekst

Pierwsza edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się w 1985 roku, a od roku 1999 są one organizowane jako wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i Rady Europy. W Europejskich Dniach Dziedzictwa uczestniczy 50 krajów, które podpisały Europejską konwencję kulturalną. Obchody trwają przez miesiąc i obejmują najróżniejsze formy spotkań z kulturą, od prezentacji lokalnych tradycji i rzemiosła po dni otwartych drzwi w zabytkach architektury lub wystawy dzieł sztuki. Celem obchodów jest również propagowanie wśród obywateli Europy otwartości na inne kultury.

źródło i więcej informacji:
Link