Kulturalne stolice przyszłości

Europejskie Stolice Kultury są jedną z najbardziej dostrzegalnych i udanych inicjatyw zainicjowanych przez UE. Inicjatywa ta promuje wspaniałe cechy Unii Europejskiej – bogactwo kulturowe i różnorodność kulturową – mówi Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Jej zdaniem jest ona katalizatorem zmian w miastach, a zmiany te przynoszą korzyści i obywatelom, i przyjezdnym. Konkurencja o otrzymanie tytułu w państwach członkowskich jest silniejsza niż kiedykolwiek, co jest dowodem trwałej wartości i atrakcyjności tego tytułu – dodaje komisarz.

We wniosku Komisji zachowano główne cechy i strukturę obecnej inicjatywy. Wniosek zawiera w szczególności propozycję, by tytuł nadal był przydzielany zgodnie z zasadą rotacji między państwami członkowskimi.

Zmieniono kryteria wyboru, dzięki czemu potencjalne stolice otrzymają wyraźniejsze wskazówki, co z kolei wzmocni cały proces wyboru i monitorowania zaangażowanych miast. Większy nacisk położony zostanie na efekt dźwigni wywierany przez inicjatywę w zakresie stymulowania długoterminowego wzrostu gospodarczego i rozwoju miejskiego. Więcej uwagi poświęci się także europejskiemu wymiarowi obchodów oraz jakości treści kulturalnych i artystycznych.

Obecny program dotyczący Europejskich Stolic Kultury (decyzja nr 1622/2006/WE) obejmuje okres do 2019 r. Jako że konkurs na tytuł stolicy kultury ogłasza się obecnie z sześcioletnim wyprzedzeniem, aby wybrane miasta miały czas na przygotowania, Parlament Europejski i Rada muszą przyjąć decyzję w sprawie nowego cyklu w 2013 r.