Kultura w ruchu
Komisja Europejska przedstawi plany dotyczące nowego programu Kreatywna Europa dla sektora kultury i sektora kreatywnego, w którym główną rolę odegrają publiczność oraz artyści. Kluczowym aspektem projektów wspieranych ze środków proponowanego funduszu UE opiewającego na 1,8 miliardów euro będzie zwiększenie liczby odbiorców. Fundusz obejmie, a zarazem wzmocni, istniejące programy Kultura i MEDIA (kino) oraz wdrożenie systemu gwarancji kredytowych, mającego na celu zwiększenie liczby kredytów udzielanych przez banki małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze kulturalnym.

Musimy poczynić większe starania w celu zaangażowania publiczności w europejską kulturę oraz ochrony różnorodności. Aby nasze działania były skuteczne, musimy pomagać artystom i przedstawicielom innych zawodów w pozyskiwaniu nowej publiczności w ich własnym kraju i za granicą, w rewizji ich wzajemnych stosunków z obecną publicznością oraz w docieraniu do różnorakich grup odbiorców. Jeżeli zależy nam na zapoznaniu z kulturą młodszej części publiczności, musimy jeszcze raz zastanowić się nad najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Jeśli nie podejdziemy do tej kwestii poważnie, to wtedy grozi nam osłabienie kulturowej różnorodności i jej korzystnych wpływów na gospodarkę i integrację społeczną – powiedziała Androulla Vassiliou, komisarz europejski ds. edukacji i kultury.

Swoje plany odnośnie do rozwoju widowni Komisja przedstawi na konferencji „Kultura w ruchu” w Brukseli, na której zgromadzi się niemal tysiąc przedstawicieli z sektora kulturalnego i kreatywnego. W trakcie trzydniowej imprezy, rozpoczynającej się 15 października 2012 r. sesją dotyczącą wpływu „Europejskich Stolic Kultury”, zaprezentowane zostaną 23 projekty, wspierane głównie z programów Kultura UE i MEDIA, które posłużą za inspirujący przykład tego, w jaki sposób można dotrzeć do większych i bardziej różnorodnych grup publiczności.