Kryzys wzmacnia narkotyki

„Opublikowane dziś badanie jest sygnałem alarmowym dla Europy: aby móc ograniczyć podaż narkotyków i ukrócić handel tymi substancjami, musimy zmniejszyć liczbę osób uzależnionych od narkotyków za pomocą prewencji, jak również leczenia.” – powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości. „Podaż kieruje się popytem, a wraz ze zwiększaniem się liczby osób zażywających narkotyki nielegalny rynek narkotyków wzrasta. Dlatego w tym roku zamierzam zaproponować wprowadzenie surowszych przepisów dotyczących nowych substancji psychoaktywnych oraz nielegalnego handlu narkotykami. Musimy podjąć działania na szczeblu UE, aby chronić nasze dzieci.”

Według Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii coraz większym problemem stają się nowe substancje psychoaktywne. W ramach unijnego systemu wczesnego ostrzegania w roku 2011 oficjalnie zgłoszono wykrycie po raz pierwszy łącznie 49 nowych substancji psychoaktywnych.

Stanowi to największą liczbę nowych substancji odnotowanych w jednym roku, po 41 substancjach w roku 2010 i 24 w roku 2009. Wstępne dane za rok 2012 nie wskazują zaś na spadek, gdyż wykryto ich już ponad 50.

Zażywanie „tradycyjnych” narkotyków, takich jak kokaina, heroina czy ekstazy, pozostaje generalnie na niezmiennym poziomie, jednocześnie jednak na nielegalnym rynku narkotyków pojawiają się nowe narkotyki, gdyż handlujący wykorzystują substancje chemiczne, które nie podlegają żadnym uregulowaniom międzynarodowym. Narkotyki te w coraz większym stopniu są dostępne w internecie i szybko rozprzestrzeniły się wielu państwach członkowskich, które stają w obliczu trudności związanych z zapobieganiem ich sprzedaży.

Na rynku znajduje się coraz więcej nowych narkotyków. W ciągu ostatnich dwóch lat co tydzień pojawiała się na rynku jedna nowa substancja. Państwa członkowskie nie są w stanie samodzielnie powstrzymać zjawiska rozprzestrzeniania się narkotyków: zacieśnienie kontroli na poziomie krajowym może po prostu zmusić przestępców do przeniesienia produkcji narkotyków do sąsiednich krajów lub do zmiany dróg ich przerzutu.

Po skutecznym wprowadzeniu w 2010 r. zakazu mefedronu, narkotyku podobnego do ekstazy, Komisja zaproponowała w styczniu br. zakazanie w całej UE narkotyku „4-MA” podobnego do amfetaminy. W dniu 25 października 2011 r.

Komisja Europejska zapowiedziała przegląd unijnych zasad walki z narkotykami, zwłaszcza nowymi substancjami psychotropowymi, które wywołują podobne objawy, co niebezpieczne narkotyki, takie jak ekstazy czy kokaina, i stanowią narastający problem. Przedłożenie wniosku ustawodawczego jest planowane na 2013 r.

źródło i więcej informacji:
Link