Kryzys demokracji w UE?
W Sopocie dwie 3-osobowe drużyny studentów debatowały nt. ”Czy mamy kryzys demokracji w Unii Europejskiej?”. Oba zespoły znały temat debaty z miesięcznym wyprzedzeniem, jednak po której stronie będą się opowiadać zadecydowało losowanie na 10 min. przed rozpoczęciem dyskusji.

W grupie, która wylosowała stronę ZA tezą, że mamy w UE kryzys demokracji zasiedli Tomasz Solarski (lider), Andrzej Skiba oraz Kamil Żurawski. Ich opiekunem merytorycznym była dr Anna Przybylska, ekspertka Team Europe z UW. PRZECIWKO tezie argumentowała grupa pod opieką merytoryczną dr Anny Biernackiej-Rygiel, również ekspertki Team Europe z UW, w składzie: Natalia Kociak (lider), Marcin Miłek oraz Michał Mallek.

Grupa ZA (tzw. Propozycja) – broniąca tezy, że Unia Europejska jest pogrążona w kryzysie – dowodziła, że obywatele UE nie mają wystarczającej wiedzy o Unii, nie ma na temat integracji europejskie żadnej istotnej debaty, a obywatele nie mają wpływu na decyzje europejskich polityków i urzędników. Jeśli nawet debata się pojawia to jest przesadnie unarodowiona, zresztą unarodowienie narracji poszczególnych krajów członkowskich to swoisty symbol polityki europejskiej, gdzie wszystkie państwa dbają tylko o własny interes – a nie o interes wspólnoty.

Grupa PRZECIW (Opozycja) broniła tezy, że demokracja europejska ma się dobrze. Struktury demokratyczne w obrębie UE funkcjonują coraz lepiej – mamy regularne wybory do PE, dostęp do unijnych sądów, Europejską Inicjatywę Obywatelską. Także rola demokratycznie wybieranego PE stopniowo wzrasta. Ponadto, dzięki Unii Europejskiej nowe kraje UE – w tym Polska – pozbyły się niedemokratycznej spuścizny komunizmu tj. centralnego planowania, cenzury, wszechobecnej korupcji i nepotyzmu. Dlatego trudno mówić o kryzysie demokracji w kontekście ustroju, który panował wcześniej.

Mimo wyrównanej dyskusji grupa “ZA” zdołała przekonać do siebie zarówno publiczność i jury w składzie: Katarzyna Pszczoła z Komisji Europejskiej, prof. dr hab. Bohdan Jeliński oraz Krzysztof Kokoszczyński z EurActiv.pl. Marszałkiem debaty był prof. dr hab. Andrzej Stępniak, zaś sekretarzem pilnującym programu i porządku spotkania była Kinga Jaromin z EurActiv.pl.

Tym samym członkowie grupy dr Anny Przybylskiej zostali laureatami konkursu “Team Europe goes Oxford” i w nagrodę pojadą na wyjazd studyjny do Brukseli.

Kolejna debata odbędzie się w Bydgoszczy już 21 maja!