Kredyt na wagony
Zakup nowego taboru kolejowego jest częścią programu inwestycyjnego PKP Cargo S.A. na najbliższe trzy lata.

Celem EBI jest między innymi promowanie konkurencyjnych i przyjaznych środowisku naturalnemu usług transportowych. Nowy i zmodernizowany tabor kolejowy podniesie poziom jakości usług przewozu towarów koleją w Polsce. Nowoczesna flota umożliwi także bardziej efektywną eksploatację, zmniejszy koszty utrzymania i obniży zużycie energii. Powinno to przyczynić się do rezygnowania z innych, bardziej szkodliwych dla środowiska naturalnego, środków transportu na rzecz kolei.

Dzięki częstszemu wykorzystaniu kolei do przewozu towarów, zwiększy się także ogólny poziom bezpieczeństwa transportu, a koszty eksploatacji pojazdów drogowych ulegną zmniejszeniu. Tabor zakupiony za kredyt EBI zastąpi przestarzałą flotę, a zmodernizowane lokomotywy spalinowe będą zużywać mniej paliwa i oleju oraz wytwarzać mniej hałasu i szkodliwych dla środowiska drgań.

Dzięki oferowanym przez EBI konkurencyjnym warunkom finansowania, spółka PKP Cargo będzie mogła skorzystać z niższych kosztów finansowania oraz długiego okresu spłaty kredytu.

Kontekst

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej, który udziela kredytów długoterminowych, a którego udziałowcami jest 28 państw członkowskich UE. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej – zwłaszcza w takich dziedzinach jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw czy zwiększanie innowacyjności i spójności.

źródło i więcej informacji: Link