Kosztowne przesyłki

Prawie 4 mld paczek rocznie jest zamawianych online i dostarczanych na terenie Unii Europejskiej. Jednak potencjał e-handlu jest dużo większy. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Saint-Louis wykazały, że ceny dla paczek zagranicznych są prawie pięć razy wyższe od cen ich krajowych odpowiedników. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych przez KE potwierdzają, że głównym powodem powstrzymywania się od zamówień transgranicznych przez konsumentów i detalistów są wysokie koszty dostaw. Gdyby konsumenci w UE mogli wybierać z pełnej gamy towarów i usług online, mogliby zaoszczędzić nawet ponad 11 mld euro rocznie. Obecnie 44 proc. konsumentów kupuje online w swoim kraju a tylko 15 proc. zamawia produkty z innego państwa członkowskiego UE. Jak określono w strategii jednolitego rynku cyfrowego, Komisja planuje wprowadzić wysyłki paczek transgranicznych w bardziej przystępnych cenach oraz uruchomić wiosną 2016 r. środki, które mają zwiększyć przejrzystość cen, a także wprowadzić nadzór regulacyjny nad transgranicznym rynkiem przesyłek.

Wiceprzewodniczący KE Andrus Ansip ds. jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: – Dzisiaj dostawa produktu kupionego online w innym państwie członkowskim jest droższa niż wysyłka na terenie kraju, niezależnie od odległości. Dodatkowo, wysokie ceny i niesprawność dostaw zagranicznych paczek, zniechęcają ludzi do sprzedaży lub zakupów z innych państw członkowskich. Oznacza to, że potencjał e-handlu nie jest wykorzystywany pełnym wymiarze. Teraz musimy mieć pewność, że może się on rozwijać na płaszczyźnie całej UE, spełniając przy tym możliwie jak najszybciej założenia jednolitego rynku cyfrowego.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, dodała: – Naszym celem jest, aby transporty paczek transgranicznych odbywały się bez przeszkód i w bardziej przystępnych cenach zarówno dla klientów indywidualnych jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw – nie poprzez regulację cen lub ustalanie pułapów cenowych, ale poprzez zwiększenie przejrzystości i konkurencji.

Wyniki badań ekonometrycznych przeprowadzonych przez Uniwersytet w Saint-Louis potwierdzają tę tezę. Badania wykazały, że ceny przesyłek transgranicznych są niemal pięć razy wyższe od cen przesyłek krajowych. Wbrew temu, co moglibyśmy sądzić, wyższe koszty mają niewiele wspólnego z cenami dostaw w kraju docelowym, ponieważ nie ma widocznego związku między kosztem rzeczywistym a ceną dostawy.

Cena przesyłki standardowej dwukilogramowej paczki bez żadnych dodatkowych funkcji, takich jak np. śledzenie przesyłki czy skrócenie czasu dostawy, może być bardzo wysoka w jednym kierunku i rozsądna w innym.

Jako przykład mogą posłużyć Polska i Słowacja. Te kraje są sąsiadami, a cena małej przesyłki wysłanej z jednego kraju do drugiego różni się znacznie w stosunku do cen przesyłek krajowych:

 • Cena krajowa w Polsce: 2,58 EUR
 • Cena krajowa na Słowacji: 4,00 EUR
 • Cena przesyłki z Polski na Słowację: 8,20 EUR
 • Cena przesyłki ze Słowacji do Polski: 18,50 EUR

Podobnie duże różnice można zauważyć przy porównaniu cen w Polsce i na Węgrzech oraz między tymi krajami:

 • Cena krajowa w Polsce: 2,58 EUR
 • Cena krajowa na Węgrzech: 3,87 EUR
 • Cena przesyłki z Polski do Węgier: 14,53 EUR
 • Cena przesyłki z Węgier do Polski: 24,21 EUR

Można również zauważyć ogromne różnice przy wysyłaniu paczek z dwóch państw o podobnych charakterystykach do tego samego kraju. Na przykład, Belgia i Holandia to kraje sąsiedzkie, w których cena krajowej przesyłki wynosi mniej niż 7 EUR. Jednakże, wysyłając dwukilogramową paczkę z Belgii do Hiszpanii zapłacilibyśmy 26,10 EUR, a wysyłając tę samą paczkę z Holandii jedynie 13 EUR. Zapłacilibyśmy również dużo więcej, jeśli chcielibyśmy odesłać tę samą paczkę z Hiszpanii (32,74 EUR), mimo że wysyłka na terenie Hiszpanii kosztuje tylko 8,58 EUR.

 • Cena krajowa w Belgii: 6,50 EUR
 • Cena krajowa w Holandii: 6,95 EUR
 • Cena krajowa w Hiszpanii: 8,58 EUR
 • Cena przesyłki z Belgii do Hiszpanii: 26,10 EUR
 • Cena przesyłki z Holandii do Hiszpanii: 13,00 EUR
 • Cena przesyłki z Hiszpanii do Belgii lub Holandii: 32,74 EUR

Wysokie ceny dostaw przesyłek transgranicznych są prawdziwym problemem. Są jedną z największych przeszkód dla kupujących i sprzedających online. Obniżka cen została uznana na najskuteczniejszy sposób na zwiększenie wartości zakupów elektronicznych. Według badań, wielu konsumentów rozważało zakup online, ale rezygnowało z niego ze względu na wysokie ceny dostawy transgranicznej. Wyniki konsultacji społecznych potwierdziły wnioski z badań Eurobarometru nt. e-handlu opublikowane w maju 2015 r.

Komisja dąży do poprawy sytuacji i skupia się na poprawie nadzoru regulacyjnego oraz zapewnienia przejrzystości, jeśli chodzi o proces dostarczania paczek na terenie UE. Komisja zamierza zaproponować ukierunkowane środki dotyczące tych niedociągnięć na wiosnę 2016 r.