Koronawirus rodzi przemoc

– Podczas pandemii odnotowano wzrost przemocy domowej, niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych, cyberprzestępczości oraz przestępstw z nienawiści na tle rasistowskim i ksenofobicznym – piszą wiceprzewodnicząca Věra Jourova i komisarz Didier Reynders w oświadczeniu z okazji Europejskiego Dnia Ofiar Przestępstw.

Z okazji Europejskiego Dnia Ofiar Przestępstw wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości Vera Jourová i komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders napisali:

Co roku miliony ludzi w Unii Europejskiej staje się ofiarami przestępstw.

Pandemia koronawirusa jeszcze bardziej nasiliła to zjawisko. Podczas obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się odnotowano wzrost przemocy domowej, niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych, cyberprzestępczości oraz przestępstw z nienawiści na tle rasistowskim i ksenofobicznym. Ofiary tych przestępstw wymagają szczególnej uwagi.

Wiele z nich nie zna swoich praw. Często nie chcą zgłaszać przestępstw organom lub za bardzo boją się to zrobić. Zbyt wiele ofiar przestępstw w związku z tym pozostaje w cieniu, bez dostępu do wymiaru sprawiedliwości i właściwego wsparcia.

Pierwszym krokiem, aby to zmienić jest wzmocnienie pozycji ofiar, zwłaszcza tych najbardziej narażonych, takich jak ofiary przemocy uwarunkowanej płcią lub przestępstw z nienawiści. W ubiegłym roku przedstawiliśmy pierwszą w historii strategię w zakresie praw ofiar, która skupia się na umożliwieniu ofiarom zgłaszania przestępstw i uzyskania koniecznego wsparcia, niezależnie od tego, gdzie w UE ofiara się znajduje, ani w jakich okolicznościach doszło do przestępstwa.

Drugim krokiem jest współpraca. Mianowaliśmy pierwszego koordynatora ds. praw ofiar i utworzyliśmy unijną platformę praw ofiar, zrzeszającą po raz pierwszy wszystkie podmioty na szczeblu UE istotne z punktu widzenia praw ofiar.

Pomoc ofiarom w powrocie do zdrowia po cierpieniu, jakiego doznały, aby mogły wrócić do normalnego życia jest trudnym i długotrwałym zadaniem, które można zrealizować jedynie dzięki ścisłej współpracy wszystkich podmiotów na szczeblu unijnym i krajowym.

Fot. AdobeStock