Konsultacje w sprawie bankowości
Wyciągnąwszy wnioski z kryzysu, UE wdraża ambitne reformy regulacyjne w całym sektorze finansowym, a w szczególności w sektorze bankowym. Przyczynią się one do stworzenia silniejszego i bardziej stabilnego sektora finansowego służącego gospodarce realnej. W ramach tych reform nadszedł obecnie czas, aby zająć się rosnącym sektorem niebankowej działalności pożyczkowej, tzw. równoległym systemem bankowym (ang. „shadow banking”), który do tej pory znajdował się na marginesie regulacji ostrożnościowej i nadzoru.

Równoległy system bankowy pełni w pewnym stopniu ważne funkcje w systemie finansowym. Tworzy on na przykład dodatkowe źródła finansowania i oferuje inwestorom alternatywę w stosunku do depozytów bankowych. Może on jednak również stanowić potencjalne zagrożenie dla długoterminowej stabilności finansowej ze względu na nagromadzanie się nieznanych źródeł ryzyka w sektorze finansowym i potencjalne efekty rozlania z równoległego systemu bankowego na normalny sektor bankowy.

W odpowiedzi na wezwania grupy G20 na szczytach w Seulu w 2010 r. i w Cannes w 2011 r. Rada Stabilności Finansowej (FSB) opracowuje zalecenia dotyczące dozoru nad tymi podmiotami i działaniami oraz ich regulacji. Dzisiejsza konsultacja w formie zielonej księgi stanowi czynny wkład Komisji w prace prowadzone przez FSB.

– Unia Europejska wykazała się wiodącą inicjatywą na arenie międzynarodowej w realizacji ambitnych reform w dziedzinie regulacji rynków finansowych, w szczególności w sektorze bankowym. Pragniemy zapobiec obchodzeniu obowiązujących i planowanych przepisów przez podmioty i działania finansowe, co prowadziłoby do nagromadzania się nowych źródeł ryzyka w sektorze finansowym. Dlatego też musimy lepiej zrozumieć, na czym właściwe polega równoległy system bankowy, oraz ustalić jakie systemy regulacji i nadzoru i na jakim poziomie są w tym przypadku właściwe. Konieczne jest lepsze poznanie wszystkich części sektora finansowego – powiedział komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier.

źródło i więcej informacji: Link