Konsultacje o pracy
Dyrektywa o czasie pracy ustanawia ogólne minimalne wymagania higieny i bezpieczeństwa w odniesieniu do organizacji czasu pracy. Obejmuje ponadto okresy dobowego odpoczynku, przerw, odpoczynku tygodniowego, corocznego urlopu wypoczynkowego oraz aspekty pracy w porze nocnej i pracy w systemie zmianowym. Dla transportu drogowego, pracy na morzu i lotnictwa cywilnego ustanowione zostają przepisy sektorowe. Obecnie trwa analiza jej oddziaływania w całej Unii Europejskiej. Zebrane odpowiedzi pozwolą skutecznie ocenić wszystkie kwestie powiązane z dokumentem.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ