Konsultacje morskie

Oceany stanowią kluczowe źródło pełnowartościowego pożywienia, lekarstw, minerałów i energii odnawialnej. Są one miejscem występowania bogatej, delikatnej i mało znanej różnorodności biologicznej, która zapewnia liczne usługi ekosystemowe, takie jak produkcja połowy tlenu w atmosferze Ziemi, absorpcja ponad 30 proc. emisji CO2 oraz zasadniczy udział w regulacji klimatu.

Oceany już teraz napędzają gospodarkę światową i oferują dalsze, znaczące możliwości dla przedsiębiorstw. Potencjał „niebieskiego wzrostu” jest ogromny. Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF) ocenia całkowitą wartość „produktu brutto” oceanów na 24 bln dolarów.

Obecny wzrost liczby ludności, światowa konkurencja o surowce, żywność i wodę, zagrożenia bezpieczeństwa morskiego, zmiana klimatu, zanieczyszczenie mórz oraz techniczne możliwości prowadzą do coraz większego poziomu wykorzystywania zasobów oceanicznych, szczególnie na dotychczas trudno dostępnych obszarach. W rezultacie oceany nie są w stanie wciąż dostarczać korzyści, od których uzależnione jest społeczeństwo.

Celem rozpoczętych 4 czerwca konsultacji jest zebranie informacji na temat tego, w jaki sposób UE mogłaby przyczynić się do polepszenia międzynarodowego zarządzania zasobami mórz i oceanów, które będzie sprzyjać zrównoważonemu „niebieskiemu” wzrostowi. Na podstawie wyników tych konsultacji oraz w oparciu o inne źródła danych i informacji Komisja Europejska rozważy, jak najlepiej realizować bardziej spójną, kompleksową i skuteczną politykę UE w dziedzinie ulepszania międzynarodowych ram zarządzania zasobami oceanów.

Więcej Informacji:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami oceanów

Dział odpowiedzialny za konsultacje
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Dział E1 ds. Polityki Morskiej: Morze Bałtyckie i Morze Północne.

Adres e-mail:
MARE-OCEAN-GOVERNANCE@ec.europa.eu