Konserwacja z unijnym wsparciem

W chwili kiedy odchodzą ostatni byli więźniowie zachowanie autentyzmu przestrzeni obozowej jest rzeczą wagi najwyższej — powiedział dyrektor MuzeumPiotr Cywiński podczas konferencji podsumowującej projekt 9 października. —Oryginalne obiekty Auschwitz są dziś dla świata nie tylko unikalnym, materialnym dowodem niemieckich nazistowskich zbrodni, ale także symbolem okrucieństw wojny, terroru, Szoa i ludobójczej, rasistowskiej polityki, są czytelnym znakiem dla pokoleń — podkreślił Cywiński.

Spośród wielu obiektów dawnego obozu Auschwitz I wybrane zostały dwa niezwykle cenne murowane bloki więźniarskie, które nie uległy większym przekształceniom po okresie funkcjonowania obozu. Prace objęły kompleksową konserwację wszystkich zachowanych oryginalnych elementów i wyposażenia budynków.

Szczególnie dużym wyzwaniem było ograniczenie do minimum ingerencji przy wprowadzaniu nowych instalacji niezbędnych do zabezpieczenia budynków — mówił Rafał Pióro, zastępca dyrektora Muzeum. — Maksymalnie wykorzystano do tego oryginalną strukturę bloków, przy okazji wypracowując różne wyjątkowe rozwiązania konserwatorskie — zauważył.

Obecna na konferencji wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Małgorzata Omilanowska podziękowała wszystkim realizującym projekt za ich wielki wysiłek.
To, co w każdym innym obiekcie historycznym zostałoby wymienione na nowe, tu z pieczołowitością jest konserwowane. Dla tych, którzy są przyzwyczajeni do oglądania zakonserwowanych zabytków, szokiem będą wnętrza tych baraków, bo tu z pietyzmem podklejono łuszczącą się lamperię. One są tak autentyczne, jak tylko dało się zachować. To, co zobaczyłam jest niezwykłym i nieporównywalnym z niczym innym wysiłkiem zachowania wszystkiego, co może być dowodem na dramat, który się tu rozegrał — podkreśliła minister Omilanowska.

W konferencji podsumowującej projekt wziął udział Zbigniew Gniatkowski, zastępca dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Projekt realizowany był przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, oraz przy dofinansowaniu z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przy zaangażowaniu środków własnych Muzeum. Prace konserwatorskie trwały od jesieni 2010 r, a całkowity koszt wszystkich prac wyniósł 17,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 14 063 875,91 zł, co stanowiło 85,57% wartości projektu.


źródło i więcej informacji:
Link