Konkurs UE dla młodych tłumaczy

Od godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego 2 września szkoły mogą rejestrować się online, aby ich uczniowie zmierzyli się z rówieśnikami w całej UE. Uczestnicy tegorocznego konkursu będą tłumaczyć tekst na temat europejskiej młodzieży.

Johannes Hahn, unijny komisarz do spraw budżetu i administracji, oświadczył: Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi karierą tłumacza oraz promowanie nauki języków obcych. Rok 2022 jest Europejskim Rokiem Młodzieży. Juvenes Translatores zgromadzi młodych ludzi z różnych krajów, zachęci ich do pogłębiania swojej pasji językowej i pomoże im pokonywać bariery między ludźmi i kulturami. Umiejętność porozumiewania się i wzajemnego zrozumienia, niezależnie od dzielących nas różnic, ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju naszej Unii.

Uczestnicy mogą wybrać jedną z 552 możliwych kombinacji językowych, z których każda obejmuje dwa z 24 języków urzędowych UE.

Udział w konkursie jest procesem dwuetapowym: szkoły muszą najpierw zarejestrować się do 20 października 2022 r., godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego. Nauczyciele mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy w dowolnym z 24 języków urzędowych UE.

Następnie do udziału w następnym etapie Komisja zaprosi 705 szkół wybranych losowo przez komputer. Liczba uczestniczących szkół z każdego kraju UE będzie równa liczbie posłów danego kraju w Parlamencie Europejskim.

Wylosowane szkoły zgłaszają następnie do udziału w konkursie do pięciu uczniów. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie dowolnej narodowości, ale wszyscy muszą być urodzeni w 2005 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony online 24 listopada 2022 r. we wszystkich uczestniczących szkołach.

Nazwiska laureatów – po jednym z każdego kraju – zostaną ogłoszone na początku lutego 2023 r. Zostaną oni zaproszeni na wręczenie nagród wiosną 2023 r. podczas ceremonii w Brukseli. Młodzi tłumacze będą również mieli okazję spotkać się z zawodowymi tłumaczami z Komisji Europejskiej, dowiedzieć się więcej o ich pracy i poznać ją od kulis.

Kontekst

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej organizuje coroczny konkurs Juvenes Translatores (łac. młodzi tłumacze) już od 2007 r. Celem konkursu jest popularyzowanie nauki języków obcych oraz przybliżenie młodym ludziom zawodu tłumacza. W konkursie mogą startować 17-letni uczniowie szkół średnich. Odbywa się on w tym samym czasie we wszystkich wybranych szkołach w całej UE.

Dla niektórych spośród dotychczasowych uczestników konkurs był inspiracją do wyboru kierunków językowych na studiach wyższych z myślą o pracy w zawodzie tłumacza. Celem konkursu jest również promowanie różnorodności językowej w Unii Europejskiej.

Więcej informacji:

Strona internetowa Juvenes Translatores

Juvenes Translatores na Facebooku