Konkurs o domu
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci 5-6-letnie oraz wszyscy uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

Celem konkursu jest:

* krzewienie idei jednoczącej się Europy oraz rozwijanie w uczniach świadomości przynależności do rodziny narodów europejskich,

* przybliżenie aspektów geograficznych i kulturowych Europy,

* wykorzystywanie sztuki jako uniwersalnego środka porozumiewania i stworzenie możliwości prezentacji własnej twórczości dzieci,

* wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli

Do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Europejskim “Europa naszym wspólnym domem” zaprasza Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Komisji Europejskiej w Polsce, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Koszalina.

Opiekę merytoryczną nad przebiegiem konkursu sprawuje Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie i Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Regulamin i załączniki znajdują się również na: Link

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres organizatorów: lotiwo@op.pl

Czas nadsyłania zgłoszeń mija 26 kwietnia 2013
Partnerem konkursu jest Komisja Europejska w Polsce.

źródło: Link