Koniec z testami na zwierzętach

Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej Tonio Borg powiedział:„Dzisiejsze wejście w życie pełnego zakazu wprowadzania do obrotu stanowi ważny sygnał świadczący o znaczeniu, jakie Europa przywiązuje do kwestii ochrony zwierząt. Komisja jest zdecydowana dalej wspierać rozwój metod alternatywnych oraz zachęcać kraje spoza UE do naśladowania naszego europejskiego podejścia. To wyjątkowa okazja dla Europy, by dawać przykład odpowiedzialnych innowacji w dziedzinie kosmetyków bez zagrażania bezpieczeństwu konsumentów”.

Komisja dokonała szczegółowej oceny skutków zakazu wprowadzania do obrotu i uważa, że istnieją uzasadnione podstawy, by go wykonać. Jest to zgodne z silnym przekonaniem wielu obywateli Europy: potrzeba rozwoju kosmetyków nie usprawiedliwia przeprowadzania testów na zwierzętach.

Poszukiwanie metod alternatywnych będzie kontynuowane, gdyż pełne zastąpienie testów na zwierzętach tymi metodami nie jest jeszcze możliwe. Opublikowany dziś komunikat przedstawia w skrócie wkład Komisji w badania nad opracowywaniem metod alternatywnych, a także jej przekonanie, że wysiłki te należy kontynuować.

Na takie badania Komisja udostępniła około 238 mln euro w latach 2007-2011. Branża kosmetyczna także wniosła swój wkład w te działania − na przykład przez współfinansowanie w wysokości 25 mln euro inicjatywy badawczej SEURAT.

Ponieważ europejski przemysł kosmetyczny zajmuje na świecie czołową pozycję, musimy nawiązywać kontakty z partnerami handlowymi, aby wyjaśniać i propagować europejski model i dążyć do uznania metod alternatywnych na arenie międzynarodowej. Komisja będzie to uwzględniać w unijnych programach handlowych i we współpracy międzynarodowej.

źródło i więcej informacji: Link