Konferencja w sprawie przyszłości Europy kończy prace

Podczas uroczystości zamykającej, która odbyła się dzisiaj w Strasburgu, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, w imieniu prezydencji Rady – prezydent Emmanuel Macron, oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen otrzymali od współprzewodniczących zarządu Konferencji w sprawie przyszłości Europy sprawozdanie końcowe z jej wyników.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest bezprecedensową inicjatywą, która obejmowała rok dyskusji, debat i współpracy między obywatelami a politykami, a jej kulminacją jest sprawozdanie końcowe. Głównym elementem tego sprawozdania jest 49 propozycji odnoszących się do konkretnych celów i ponad 320 środków, którym instytucje UE przyjrzą się w ramach działań następczych. Propozycje te podzielone są na dziewięć grup tematycznych: zmiana klimatu i środowisko; zdrowie; silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie; UE w świecie; wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo; transformacja cyfrowa; demokracja europejska; migracja; edukacja, kultura, młodzież i sport. Propozycje te bazują na zaleceniach przedstawionych przez obywateli UE, którzy spotykali się w ramach europejskich i krajowych paneli obywatelskich, a także dzielili się swoimi pomysłami za pomocą wielojęzycznej platformy cyfrowej.

Wypowiedź przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli: – Obywatele Unii, a zwłaszcza Ci młodzi, są w samym centrum naszej wizji przyszłości Europy i mieli bezpośredni wpływ na wynik konferencji. Jesteśmy w przełomowym momencie integracji europejskiej, dlatego żadna propozycja zmiany nie powinna być uznana za temat tabu. Powinniśmy bez obaw uwolnić siłę Europy, aby zmienić życie ludzi na lepsze.

Wypowiedź prezydenta Emmanuela Macrona: – Kryzysy z ostatnich lat, przez które razem przechodzimy, zmieniły Europę. Musimy dalej się rozwijać i zadbać o to, by Unia odzwierciedliła aspiracje i oczekiwania wyrażone przez jej obywateli. Konferencja w sprawie przyszłości Europy, którą dziś zamykamy, jest wyjątkowym przedsięwzięciem o bezprecedensowym zakresie, przynoszącym Europie powiew świeżego powietrza. Jej wnioski stanowią bardzo bogate źródło propozycji, które każda instytucja musi przeanalizować w ramach swoich kompetencji. Rada będzie miała możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie już w nadchodzących tygodniach. Ponieważ prace te dobiegają końca podczas prezydencji francuskiej, pragnę podziękować poprzednim prezydencjom za ich zaangażowanie oraz z przyjemnością przekazuję prezydencji czeskiej i szwedzkiej kwestię działań następczych, które należy podjąć w związku z wnioskami z konferencji.

Wypowiedź Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji: – Demokracja, pokój oraz wolność indywidualna i gospodarcza. Za tym właśnie opowiada się dziś Europa, w czasie gdy na naszym kontynencie ponownie toczy się wojna. To właśnie te wartości leżą u samych podstaw Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Unia Europejska musi nadal spełniać oczekiwania swoich obywateli. Dziś ich głos usłyszeliśmy jasno i wyraźnie. Teraz nadszedł czas, by działać.

W ciągu ostatniego roku, za sprawą licznych wydarzeń i debat organizowanych w całej UE, krajowych i europejskich paneli obywatelskich, spotkań plenarnych, a także dyskusji i wymian poglądów na stworzonej do tego celu wielojęzycznej platformie cyfrowej, Konferencja w sprawie przyszłości Europy stała się prawdziwie otwartym forum do dialogu na temat tego, w jakiej Europie chcemy żyć. Umożliwiła przejrzystą, inkluzywną i ustrukturyzowaną debatę z obywatelami Unii Europejskiej na temat kwestii, które mają dla nich znaczenie i które są istotne dla ich przyszłości.

Dalsze działania

Parlament, Rada i Komisja przeanalizują teraz ‒ w ramach swoich kompetencji i zgodnie z traktatami ‒ jak skutecznie zrealizować te propozycje.

Jesienią 2022 r. odbędzie się wydarzenie, w ramach którego obywatele zostaną poinformowani o postępach w tym zakresie.

Kontekst

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest nowatorskim i innowacyjnym procesem oddolnym, który umożliwił Europejczykom wypowiedzenie się na temat tego, czego oczekują od Unii Europejskiej. W konferencji tej uczestniczyli obywatele UE o różnym pochodzeniu geograficznym i społeczno-ekonomicznym, o różnych poziomach wykształcenia, w różnych wieku oraz różnych płci, a kluczową rolę odegrali w niej młodzi Europejczycy.