Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli, premier Portugalii António Costa, w imieniu prezydencji Rady, oraz przewodnicząca KE Ursula von der Leyen podpisali wspólną deklarację dotyczącą konferencji w sprawie przyszłości Europy. To początek serii debat i dyskusji, które umożliwią obywatelom podzielenie się pomysłami, które pomogą kształtować przyszłość kontynentu.

Przewodniczący David Sassoli powiedział: – Dziś rozpoczyna się nowa era dla Unii Europejskiej i dla wszystkich obywateli Europy. Konferencja w sprawie przyszłości Europy będzie niepowtarzalną okazją dla wszystkich obywateli Unii i naszego społeczeństwa obywatelskiego do kształtowania przyszłości Europy; będzie wspólnym projektem na rzecz funkcjonującej demokracji europejskiej. Apelujemy, aby każdy zabrał głos, by przyczynić się do budowy przyszłości Europy, do budowy „TWOJEJ Europy”.

Premier António Costa dodał: – Zwołanie konferencji w sprawie przyszłości Europy jest sygnałem zaufania i nadziei na przyszłość, jaki wysyłamy Europejczykom. Ufamy, że uda nam się przezwyciężyć pandemię i kryzys; mamy nadzieję, że wspólnie zbudujemy sprawiedliwą, zieloną i cyfrową przyszłość dla Europy.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: – Zapraszamy dziś wszystkich Europejczyków do zabrania głosu. Aby powiedzieć, w jakiej Europie chcą żyć, jaką Europę chcą kształtować i łączyć siły, aby pomóc nam w jej budowaniu. Oczekiwania obywateli są jasne: chcą zabrać głos na temat przyszłości Europy w sprawach, które mają wpływ na ich życie. Nasza obietnica jest równie jasna: wysłuchamy ich. A następnie będziemy działać.

Celem konferencji jest przyznanie obywatelom większej roli w kształtowaniu polityki i ambicji UE, zwiększając odporność Unii na kryzysy, zarówno gospodarcze, jak i zdrowotne. Stworzy ona nowe publiczne forum dla otwartej, sprzyjającej włączeniu społecznemu, przejrzystej i zorganizowanej debaty z Europejczykami na temat kwestii, które mają dla nich znaczenie i mają wpływ na ich codzienne życie.

Wspólna deklaracja zawiera niewyczerpujący wykaz możliwych tematów konferencji. Są wśród nich zdrowie, zmiana klimatu, sprawiedliwość społeczna, transformacja cyfrowa, rola UE na świecie oraz sposoby wzmocnienia procesów demokratycznych rządzących UE. Tematy te są zgodne z nadrzędnymi priorytetami UE i kwestiami poruszanymi przez obywateli w badaniach opinii publicznej. O tematach, które będą omawiane podczas konferencji, ostatecznie zadecydują uczestniczący obywatele.

Dalsze kroki

Konferencja podlega trzem instytucjom – reprezentowanym przez ich przewodniczących – odgrywającym wiodącą rolę w tym przedsięwzięciu i pełniącym funkcję wspólnego przewodnictwa. Wkrótce powołany zostanie zarząd, reprezentujący w równym stopniu trzy instytucje, a parlamenty narodowe będą miały status obserwatora. Zarząd będzie nadzorować prace konferencji i przygotowywać posiedzenia plenarne konferencji, w tym wkład obywateli i działania następcze.

Fot. EC