Komórka na wagę złota

Wchodzą w życie ulepszone przepisy dotyczące zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zwany w skrócie odpadami WEEE). Stanowi on jeden z najszybciej rosnących strumieni odpadów, z którym wiążą się duże możliwości, jeśli chodzi o udostępnianie surowców wtórnych na rynku.

Regularna zbiórka i odpowiednie przetwarzanie to jeden z zasadniczych warunków umożliwiających recykling takich materiałów jak złoto, srebro, miedź i metale rzadkie, które znajdują się w używanych telewizorach, laptopach i telefonach komórkowych.

Nowa dyrektywa stanowi zdecydowany krok naprzód w dziedzinie ochrony środowiska i niewątpliwie pomoże w oszczędnym gospodarowaniu zasobami w Europie.

W obliczu poważnych problemów gospodarczych i wzrostu cen surowców warto propagować oszczędne gospodarowanie zasobami, które łączy korzyści dla środowiska z nowatorskimi metodami pobudzania wzrostu gospodarczego. Trzeba zapewnić nowe możliwości zbiórki odpadów WEEE i poprawić wydajność istniejących rozwiązań. Zachęcam państwa członkowskie do osiągnięcia nowych poziomów docelowych przed upływem formalnego terminu – powiedział komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.

W dyrektywie, która wchodzi dzisiaj w życie, wprowadzono od 2016 r. docelowy poziom zbiórki w wysokości 45 proc. sprzedanego sprzętu elektronicznego. Następnie w ramach drugiego etapu od 2019 r. będzie obowiązywał poziom wynoszący 65 proc. sprzedanego sprzętu lub 85 proc. wytworzonych odpadów WEEE.