Komisja sprawdzi Gazprom
Komisja Europejska obawia się, że Gazprom może nadużywać dominującej pozycji rynkowej jako dostawca gazu w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, naruszając tym samym art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Postępowanie Komisji dotyczy podejrzeń o trzy rodzaje praktyk antykonkurencyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Po pierwsze, zachodzi podejrzenie, że Gazprom stworzył podziały na runku gazu, utrudniając swobodny przepływ tego surowca pomiędzy państwami członkowskimi. Po drugie, mógł utrudniać dywersyfikację dostaw gazu. Po trzecie zaś, mógł narzucić odbiorcom nieuczciwe ceny poprzez powiązanie ich wysokości z ceną ropy naftowej.

Takie działania – o ile dochodzenie potwierdzi, że miały miejsce – mogą stanowić ograniczenie konkurencji, skutkujące zawyżeniem cen i pogorszeniem bezpieczeństwa dostaw, a w ostatecznym rozrachunku przynoszące szkodę konsumentom w UE.

We wrześniu 2011 r. Komisja przeprowadziła inspekcje w siedzibach firm gazowych w kilku państwach członkowskich.