Komisja kontra fałszerze
Wniosek Komisji ma na celu wzmocnienie ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem poprzez stosowanie odpowiednich środków prawa karnego. Obejmują one pogłębienie współpracy w prowadzeniu dochodzeń międzynarodowych oraz przyjęcie kar minimalnych, włącznie z karą pozbawienia wolności, w przypadku najpoważniejszych przestępstw związanych z fałszowaniem pieniędzy. Wniosek umożliwi również dokonywanie analiz fałszywych pieniędzy przejętych w postępowaniu sądowym celem wykrycia sfałszowanych euro, które pozostały w obiegu.

Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków i unii celnej, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych, powiedział: Waluta euro jest jednym z najcenniejszych dóbr Unii Europejskiej. Ale jeżeli nie staniemy wspólnie w jej obronie, to nikt inny tego nie zrobi. Waluta, którą posługuje się 17 państw i 330 mln ludzi jest atrakcyjnym celem dla przestępców. Zatem musimy uczynić wszystko, aby działalność przestępcza nie popłacała. Bardziej jednolite podejście do stosowania sankcji oraz ściślejsza współpraca międzygraniczna pomogą nam skuteczniej przeciwdziałać fałszowaniu euro.

Dyrektywa, powstała w wyniku wspólnej inicjatywy wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Viviane Reding, wiceprzewodniczącego Ollego Rehna i komisarzaAlgirdasa Šemety, zobowiąże państwa członkowskie do udostępnienia narzędzi dochodzeniowo-śledczych umożliwiających wykrywanie przypadków fałszowania pieniędzy o takim samym poziomie skuteczności jak narzędzia wykorzystywane do zwalczania przestępczości zorganizowanej lub innych poważnych przestępstw. Komisja proponuje, aby minimalna kara dla fałszerzy wynosiła co najmniej sześć miesięcy pozbawienia wolności w odniesieniu do poważnych przypadków wytwarzania i wprowadzania do obrotu fałszywych euro. Za rozprowadzanie przewiduje się maksymalną karę w wysokości co najmniej ośmiu lat pozbawienia wolności (co obowiązuje już teraz w przypadku produkcji fałszywych pieniędzy zgodnie z decyzją ramową Rady 2000/383/JHA ). Kroki te wzmocnią ochronę euro, skuteczniej odstraszając przestępców na terenie Unii oraz przyczynią się do pogłębienia współpracy w ściganiu przestępców przez organy sądowe państw członkowskich.

Zgodnie z przepisami dyrektywy państwa członkowskie zostaną zobowiązane do zagwarantowania, że Krajowe Centra Analiz oraz Krajowe Centra Analiz Monet będą w stanie badać fałszywe euro także w toku trwania czynności sądowych, aby umożliwić wykrywanie pozostałych w obiegu falsyfikatów.

źródło i więcej informacji: Link