Komisja chroni ryby

Komisja Europejska zapowiedziała odliczenia od kwot połowowych na 2012 r. dla państw członkowskich, które przekroczyły kwoty w 2011 r. Dzięki odliczeniom Komisja może szybko zareagować na szkody wyrządzone stadom przełowionym w roku poprzednim i zapewnić zrównoważone wykorzystanie wspólnych zasobów rybołówstwa przez wszystkie państwa członkowskie. W tym roku po raz pierwszy dla państw członkowskich, które wielokrotnie przeławiały to samo stado (w 2009, 2010 i 2011 r.) odliczenia zwiększono o 50 proc.

Nikt nie powinien łudzić się, że przeławianie będzie tolerowane. Obowiązujące przepisy powinny dotyczyć wszystkich, w sposób systematyczny i profesjonalny. Odliczenia pomogą w osiągnięciu głównego celu wspólnej polityki rybołówstwa: długoterminowej stabilności europejskich zasobów rybołówstwa – stwierdza Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa.

Odliczenia ustala się według publicznych wytycznych o ogólnym zastosowaniu w odniesieniu do przełowionych stad. To właśnie jest celem rozporządzenia. Jeśli jednak państwo członkowskie nie ma dostępnych kwot dotyczących przełowionego stada, odpowiednią ilość można odliczyć od kwoty dla innego stada w tym samym obszarze geograficznym, z uwzględnieniem konieczności unikania odrzutów (wyrzucania wartościowych ryb) w połowach wielogatunkowych. W drugiej połowie bieżącego roku Komisja przedstawi rozporządzenie dotyczące odliczeń z innych stad, po konsultacjach z zainteresowanymi państwami członkowskimi.