Komisarz Lewandowski o odnowie Europy
Dzisiaj w Sejmie Komisarz Lewandowski mówił o nowym budżecie oraz programie prac Komisji na rok 2012.

– Negocjacje zapowiadają się jako trudne. Dla krajów jak Polska ważne będą alianse i budowanie poparcia dla dużego budżetu – mówił, zaznaczając, że planowany budżet nie zwiększy się, ale większa część będzie przeznaczona dla krajów uboższych. Przedstawiając stanowiska innych państw członkowskich, komisarz powiedział, że 7 państw członkowskich starało się o zmniejszenie budżetu, podczas gdy 18 (plus Chorwacja, która wprawdzie nie posiada jeszcze prawa głosu w procesie decyzyjnym, ale mogła przedstawić swoje stanowisko) poparło propozycję budżetu, lub wręcz chciało go powiększyć. Komisarz podkreślił także jak ważne jest odpowiednie wykorzystywanie funduszy strukturalnych oraz polityka spójności. – To polityka inwestycyjna i tak powinna być pojmowana przez państwa członkowskie – mówił.

Po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem komisarz Lewandowski poinformował, że głównym tematem rozmów były negocjacje w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014-2020, a dokładniej organizacja polskiej strony w tym procesie i kalendarz, który zakłada szczyt przywódców UE pod koniec prezydencji duńskiej oraz zagęszczenie negocjacji pod koniec 2012 roku.

Na konferencji prasowej komisarz był pytany o pakt fiskalny i jego konsekwencje dla jedności UE. Janusz Lewandowski powiedział, że pakt może skomplikować funkcjonowanie Unii, ale włączenie się do niego to kwestia być lub nie być w procesie decyzyjnym Europy, zgodnie ze starą zasadą, że nieobecni nie maja racji i nic o nas bez nas. –Nieznane są dalsze losy paktu fiskalnego. Chciałbym, żeby zakończył się on tak jak pakt Schengen – włączeniem w ramy prawne Unii Europejskiej. To byłby najlepszy wynik – mówił komisarz. W kontekście działań na rzecz stabilizacji sytuacji w strefie euro, komisarz mówił o możliwości zasilania Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej pośrednio poprzez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. – Jest to rozsądny i bezpieczny sposób na wspomaganie mechanizmów ratunkowych Europy, także przez kraje spoza strefy euro – powiedział komisarz.

– Nigdy nie było wewnątrz UE tak trudnego klimatu do dyskusji budżetowych. Największym ryzykiem jest kontekst kryzysowy i oszczędnościowy. Politycznie łatwiej jest oszczędzać na Europie niż na własnym społeczeństwie. Dlatego też budżet zaproponowany przez Komisję nie jest prowokujący i nie powinien wywołać wewnętrznych konfliktów. Takiego budżetu będę bronić – podsumował komisarz Lewandowski.

Wczoraj na spotkaniu z senatorami, komisarz Lewandowski przedstawił “Program prac Komisji na rok 2012. Odnowa Europy”. Dokument ten prezentuje plany KE w zakresie działalności legislacyjnej oraz pozalegislacyjnej w 2012 roku. Głównym celem prac Komisji jest sprostanie wyzwaniom stojącym przed Unią Europejską, zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym. Proponowana w Komunikacie „Odnowa Europy” ma doprowadzić do zmiany sposobu, w jaki Europejczycy przeciwstawiają się obecnemu kryzysowi.

W swoim wystąpieniu komisarz Lewandowski podkreślił, że Europa znajduje się obecnie w trudnym okresie, kiedy pojawia się więcej pytań a mniej odpowiedzi na to jak dalej rozwijać wspólnotę. – W tej chwili spada na nas wielka odpowiedzialność współtworzenia UE i wpłynięcia na jej dalsze losy – mówił komisarz Lewandowski.

Komisarz odniósł się również do poniedziałkowego szczytu i związanych z nim negocjacji Paktu Fiskalnego. – W poniedziałek doszło do próby podziału Europy. To zagrożenie zostało tylko częściowo zażegnane – mówił. Dodał również, że konieczny będzie duży nakład pracy, aby ostatnie ustalenia nie rozwinęły się w kierunku negatywnym dla integracji europejskiej. Komisarz podkreślił, że w nowym Pakcie Komisja Europejska nie jest inicjatorem, a raczej pełni rolę nadzorcy i ‘policjanta’, dlatego zasadą Komisji powinno być ubieganie się przy każdej okazji o podejmowanie decyzji metodą wspólnotową.

Komisja Europejska była stróżem dyscypliny budżetowej, ale pod wpływem wydarzeń na początku 2012 roku akcent przesuwa się na ożywianie gospodarki i szukanie miejsc pracy. W związku z tym, w swoim programie prac Komisja powinna odwoływać się do metody wspólnotowej, zwalczać bariery wolnego rynku, promować handel oraz wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa. Musimy budować wspólnotę, wbrew obecnej tendencji – i taka właśnie będzie dynamika prac Komisji Europejskiej w 2012 roku – mówił Janusz Lewandowski.

Komisarz wspominał również o wyzwaniach, które czekają Unię w tym roku, wymieniając między innymi ujawnienie się kosztów rozszerzenia w obecnej perspektywie budżetowej, reformy wspólnej polityki rolnej i polityki spójności z przesunięciem środków na rzecz biedniejszych państw członkowskich oraz o wprowadzeniu podatku od transakcji finansowych. – To co jest teraz potrzebne to możliwość przewidywalności budżetowej w perspektywie roku 2020 – mówił komisarz.

Wystąpienie komisarza Lewandowskiego wywołało wiele pytań wśród senatorów. Większość z nich pytała o konsekwencje związane z wprowadzeniem podatku od transakcji finansowych, o stworzenie kilku odrębnych kręgów w UE za sprawą Paktu Fiskalnego oraz o konkretne projekty Komisji na wyjście z obecnego kryzysu.

Komisarz tłumaczył, że do tej pory metoda ‘uzdrowienia’ UE polegała na oszczędnościach i cięciach, ale widoczny jest protest przeciwko takim działaniom, co spowodowało zwrot Komisji Europejskiej w stronę wzrostu i ożywienia gospodarki. – Najlepszym czynnikiem ożywiania gospodarki jest dobre wykorzystanie funduszy strukturalnych – mówił komisarz, podkreślając, że część funduszy nie jest w pełni właściwie wydatkowanych. Zaznaczył również, że niektóre reformy strukturalne trzeba będzie ‘wymusić’ w krajach południowych. – Musimy iść raczej w stronę skandynawskiej flexicurity. Komisja Europejska wejdzie w rolę ‘policjanta’, aby ale chce nie tylko dyscyplinować ale również ożywiać europejską gospodarkę – podkreślał.