Kolejne 150 mln euro na innowacje

Niemal dwukrotnie – do 314 milinów euro – podniesiono fundusz wsparcia dla firm rozpoczynających działalność oraz już działających w obszarze opracowywania i wdrażania innowacji do walki z koronawirusem. – Staramy się być elastyczni i szybcy, podobnie jak przedsiębiorcy, których wspieramy – powiedziała unijna komisarz Mariya Gabriel.

Komisja Europejska ogłosiła, że dodatkowe 150 mln euro zostanie udostępnione za pośrednictwem programu pilotażowego Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) w celu wsparcia firm rozpoczynających działalność oraz MŚP w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań do walki z kryzysem wywołanym koronawirusem. Dodatkowy budżet, określony w zmienionym programie pilotażowym EIC, jest przeznaczony dla firm posiadających innowacje związane z koronawirusem i stanowi dodatek do kwoty 164 mln EUR już zaoferowanej w ramach ostatniego zaproszenia do składania wniosków w sprawie EIC Accelerator. W rezultacie całkowity budżet tego zaproszenia został prawie podwojony, aby umożliwić znaczne finansowanie walki z wybuchem koronawirusa, jednocześnie wspierając wiele innych przełomowych innowacji.

Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: – Dzięki EIC staramy się być elastyczni i szybcy, podobnie jak przedsiębiorcy, których wspieramy. Ta odpowiedź na zwiększenie funduszy EIC Accelerator na innowacje związane z koronawirusem w ciągu zaledwie kilku tygodni pokazuje, jak szybko możemy działać w nagłych przypadkach. Pokazuje nasze silne wsparcie dla najlepszych przedsiębiorców i firm w ich niezbędnej pracy w dostarczaniu rozwiązań przeciwko koronawirusowi.

Firmy wybrane do wsparcia EIC zostaną ogłoszone pod koniec maja. Komisja przyzna również specjalne pieczęcie doskonałej jakości dla wysokiej jakości aplikacji dotyczących koronawirusa, których nie można sfinansować dodatkowymi 150 mln EUR, w celu wsparcia ich finansowania z innych źródeł. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

Wsparcie dla przedsiębiorstw typu start-up i MŚP jest częścią skoordynowanej odpowiedzi Komisji na koronawirusa. Komisja przeznacza setki milionów euro na działania badawcze i innowacyjne w celu opracowania szczepionek, nowych metod leczenia, testów diagnostycznych i systemów medycznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Więcej informacji jest dostępnych tutaj.