Klimat przyszłości
Podczas wtorkowej sesji komisarz Hedegaard wezwała wszystkie państwa do podjęcia jak najambitniejszych celów klimatycznych, podkreślając, że polityka klimatyczna jest gospodarczym wyzwaniem naszych czasów. – Widzimy, że polityka klimatyczna przesuwa się do centrum debaty politycznej i gospodarczej. Przywódcy na świecie widzą, że problemy związane ze zmianami klimatycznymi są również ich problemami. Tych problemów nie da się pozostawić z boku – powiedziała Connie Hedegaard podczas wystąpienia w imieniu UE na warszawskim szczycie.

Unijna komisarz oceniła, że działania na rzecz ochrony klimatu są już opóźnione, dlatego jej zdaniem, globalne porozumienie, jakie ma zostać wynegocjowane w 2015 roku, musi zawierać propozycje konkretnych działań. – Dlatego UE proponuje pójście naprzód i zachęca do ambitnych celów. Porozumienie musi być także transparentne.

Odnosząc się do decyzji Parlamentu Europejskiego, który we wtorek przyjął nowy wieloletni budżet UE na lata 2014-2020, komisarz Hedegaardprzypomniała, że z tych pieniędzy ponad 180 mld euro zostanie przeznaczone na projekty i polityki związane z ochroną klimatu.

Dziś uczestnicy szczytu dyskutują o kwestiach finansowych, a ja chciałabym jeszcze raz podkreślić to, że aż 20 proc. całego 7-letniego budżetu UE na lata 2014-20 zostanie przeznaczonych na wysiłki związane z walką ze zmianami klimatycznymi. Te pieniądze posłużą nie tylko samej Unii, ale też krajom rozwijającym się, bowiem np. w latach 2014-2015 państwa członkowskie UE przeznaczą na międzynarodowe projekty klimatyczne 1,7 mld euro. W kolejnych latach te kwoty wzrosną, a do 2020 UE przeznaczy na ten cel w sumie 15 miliardów euro ze swojego budżetu. Do tego dojdzie finansowanie poszczególnych państw członkowskich. Myślę, że kilka krajów zechce się dołożyć do Zielonego Funduszu Klimatycznego, a odbywający się właśnie szczyt byłby doskonałą okazją do ogłoszenia takich zamiarów – mówiła Connie Hedegaard.

W warszawskich negocjacjach uczestniczy również Matthias Groote, przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego na szczyt klimatyczny COP19. – Jestem dumny, że Parlament przyjął osiągnięty kompromis w sprawie nowego wieloletniego budżetu 2014-20, ponieważ w tym okresie z każdych wydawanych 5 euro, jedno zostanie przeznaczone na rzecz klimatu. W Parlamencie Europejskim będziemy się w przyszłym tygodniu zastanawiać, jakie cele klimatyczne – jako Unia Europejska – chcemy osiągnąć do 2030 roku, w zakresie energii odnawialnej, redukcji CO2 czy efektywności energetycznej. Parlament Europejski ma nadzieje, że tegoroczny szczyt klimatyczny przyniesie rezultaty. Potrzebne są jasne i konkretne deklaracje ze strony uczestników szczytu, tak aby przygotować drogę do konferencji w Paryżu, której celem będzie międzynarodowe porozumienie. To z pewnością trudne zadanie, ale nie jest niemożliwe do osiągnięcia.

Jednak wynik klimatycznych negocjacji nadal nie jest przesądzony. W WarszawieHedegaard dała wyraz swemu zaniepokojeniu mówiąc, że zauważa chęć wycofania się z kompromisu osiągniętego w Durbanie. Apelowała, aby się trzymać się tych ustaleń, które i tak osiągnięto z trudem. Komisarz przestrzegała też przed dochodzeniem, kto ponosi odpowiedzialność za tzw. emisje historyczne. – Ustalanie tego teraz prowadzi do opóźnień i zagraża terminowi 2015. To marnowanie czasu, którego nie mamy – mówiła Connie Hedegaard.

W konferencji COP19 w Warszawie uczestniczy m.in. Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ.

źródło i więcej informacji: Link