Klimat nas zjednoczy
Przedsiębiorcy coraz szerzej popierają walkę ze zmianami klimatycznymi – takHedegaard podsumowała warszawskie obrady preCOP, w których po raz pierwszy w historii negocjacji klimatycznych wzięli udział także przedstawiciele biznesu. Komisarz zastrzegła, że przedsiębiorcy oczekują, iż porozumienie ws. klimatu będzie miało zasięg globalny. Dowodem na to, że jest to możliwe, jest – zdaniem Hedegaard – niedawna decyzja Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego ICAO. Jej komitet wykonawczy na posiedzeniu w Montrealu poparł plan stworzenia światowego systemu ograniczania emisji. Miałby on zacząć działać od 2020 r.

Podczas konferencji prasowej w Przedstawicielstwie KE w Polsce komisarzConnie Hedegaard kilkakrotnie odnosiła się do sytuacji Polski, której przemysł jest w ok. 90 proc. oparty na paliwach kopalnych. Trwająca debata na temat ewentualnego odejścia od węgla na rzecz m.in. gazu łupkowego wzbudza niepokój m.in. środowisk zaangażowanych w ochronę środowiska. – Nie sądzę, żeby decyzja ws. wydobywania gazu łupkowego mogła zapaść na szczycie klimatycznym. Nie rozmawiamy o konkretnych technologiach, ale oczywiście są to zagadnienia, którymi zajmujemy się w Unii Europejskiej. Niemniej, to poszczególne kraje członkowskie decydują o tzw. miksie energetycznym. Jeżeli zechcą włączyć gaz z łupków, to jedynie musimy zapewnić, by nie popełnić błędów środowiskowych – mówiła komisarz.

Connie Hedegaard zaznaczyła, że przed i podczas konferencji klimatycznej„Polska będzie postrzegana jako Polska czy członek UE, ale jako państwo, które ma zjednoczyć świat w kwestii zmian klimatycznych i doprowadzić go do Paryża [planowana konferencja klimatyczna w 2015 r., która ma zakończyć się globalnym porozumieniem]. Unia Europejska jest gotowa wesprzeć Polskę, by konferencja klimatyczna miała jak najlepsze rezultaty. Założeniem wstępnym spotkania ministrów ds. środowiska w Luksemburgu 14 października jest, żeby wyznaczyć jednoznaczny mandat, aby UE mogła działać w sposób zjednoczony. Myślę, że nikt nie jest tym bardziej zainteresowany niż Polska, jako przyszły przewodniczący konferencji COP. Co Unia Europejska chce osiągnąć poprzez zbliżające się spotkanie COP, które będzie odbywało się w Polsce? Myślę, że ze spotkania preCOP, które właśnie się zakończyło, wynikło jednoznaczne przesłanie. Podczas spotkania warszawskiego musi powstać jednoznacznie ustalony kalendarz działań, a także droga, którą chcemy iść do spotkania w Paryżu. Wiele krajów oczekuje od nas, że po spotkaniu warszawskim wyrazimy gotowość do lokalnego wykonania naszej “pracy domowej”, tak by być przygotowanym do konferencji paryskiej. Także musimy ze swojej strony, jako Komisja Europejska, kontynuować działania zmierzające do ustalenia ram na rok 2030.

Hedegaard podkreślała, że ton warszawskiej debacie klimatycznej będzie nadawał raport IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu) z 3 października. Wynika z niego, że przyczyną obserwowanego globalnego ocieplenia na 95 proc. jest aktywność człowieka. – Potrzeba pilności i szybkości działań – mówiła pani komisarz.

Konferencje klimatyczne ONZ (tzw. COPy – Conferences of the Parties) to doroczne globalne szczyty, podczas których negocjuje się zakres działań na rzecz polityki klimatycznej. Polska organizowała już szczyt klimatyczny ONZ w 2008 r. – w Poznaniu. Tegoroczna konferencja w Warszawie odbywać się będzie od 11 do 22 listopada na terenie Stadionu Narodowego. Spodziewanych jest ok. 12 tys. gości z całego świata.

źródło i więcej informacji : Link