Klimat na mobilność

W kontekście paryskiej konferencji w sprawie zmiany klimatu (COP21), która odbędzie się w grudniu, Komisja Europejska rozpoczyna doroczny Europejski Tydzień Mobilności (16–22 września), obchodzony w ponad 2 tys. europejskich miast. Europejski Tydzień Mobilności zachęca do stosowania innowacyjnych rozwiązań współczesnych problemów związanych z transportem w miastach, co może przyczynić się do realizacji celów UE w zakresie klimatu i obniżenia emisyjności.

Violeta Bulc, komisarz UE do spraw transportu, która 16 września w Brukseli oficjalnie otworzyła Europejski Tydzień Mobilności, powiedziała: – Europejski Tydzień Mobilności przypomina nam, że każdy gest ma znaczenie. Jeżeli będziemy więcej chodzić, jeździć na rowerze i korzystać z transportu publicznego lub łączyć te ekologiczne środki transportu, skorzysta na tym całe europejskie społeczeństwo. Nasze indywidualne decyzje mogą w sumie doprowadzić do zmniejszenia emisji CO2, intensywności ruchu, hałasu, liczby wypadków i zanieczyszczenia powietrza oraz poprawić mobilność w miastach.

Jak podkreślił przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker w swoim orędziu o stanie Unii, miasta są głównym frontem walki ze zmianą klimatu. To właśnie w miastach mieszka 75 proc. Europejczyków i tam też w Europie zużywa się 80 proc. energii. Tematem tegorocznego Europejskiego Tygodnia Mobilności będzie multimodalność, która polega na tym, że każdy może swobodnie wybierać, zmieniać i łączyć środki transportu. Komisarz Bulc nagrała film wideo przedstawiający jej stanowisko na temat multimodalności.