Klimat łączy

Parlament i Rada UE zaakceptowały wstępne porozumienie w sprawie Europejskiego prawa o klimacie. Zawiera ono zobowiązanie UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz cel pośredni, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. – Jest to przyrzeczenie złożone naszym dzieciom i wnukom, które nas wiąże – powiedziała Ursula von der Leyen.

KE z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie współustawodawców w sprawie Europejskiego prawa o klimacie. Jako jeden z kluczowych elementów Europejskiego Zielonego Ładu Europejskie prawo o klimacie zawiera zobowiązanie UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz cel pośredni, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem emisji z 1990 r. Osiągnięcie porozumienia w sprawie Europejskiego prawa o klimacie jest ważnym krokiem dla Komisji Ursuli von der Leyen, jeśli chodzi o wywiązanie się z jednego ze zobowiązań zapowiedzianych w wytycznych politycznych przewodniczącej z lipca 2019 r.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen stwierdziła: – Cieszę się, że osiągnęliśmy porozumienie w sprawie tego podstawowego elementu Europejskiego Zielonego Ładu. Nasze polityczne zobowiązanie, aby stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. jest od tej chwili również zobowiązaniem prawnym. Dzięki prawu o klimacie Unia obiera ekologiczny kierunek z myślą o kolejnym pokoleniu.

Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, Frans Timmermans, dodał: – To jest przełomowy moment dla Unii. Osiągnęliśmy ambitne porozumienie, zgodnie z którym wyznaczony przez nas cel neutralności klimatycznej zostanie zapisany w wiążącym prawodawstwie i ukierunkuje naszą politykę na najbliższe 30 lat. Prawo o klimacie ukształtuje ekologiczną odbudowę gospodarki Unii i zapewni sprawiedliwe społecznie przejście na zieloną gospodarkę. Dzisiejsze porozumienie wzmacnia również naszą światową pozycję lidera w walce z kryzysem klimatycznym. Kiedy światowi przywódcy będą świętować Dzień Ziemi, Unia przedstawi tę pozytywną wiadomość, która, mamy nadzieję, zainspiruje naszych międzynarodowych partnerów. Jest to dobry dzień dla naszych obywateli i naszej planety.

Oprócz wyznaczenia celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku dzisiejsze porozumienie wzmacnia europejskie ramy działań na rzecz klimatu poprzez wprowadzenie następujących elementów:

  • ambitnego celu klimatycznego na 2030 r. zakładającego ograniczenie emisji netto o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem emisji z 1990 r. oraz jasność co do wkładu pochodzącego z ograniczeń emisji oraz pochłaniania gazów cieplarnianych;
  • uznania potrzeby poprawy unijnego pochłaniacza dwutlenku węgla w drodze ambitniejszej regulacji w zakresie LULUCF, w odniesieniu do której Komisja przedstawi wnioski w czerwcu 2021 r.;
  • procesu wyznaczania celu klimatycznego na rok 2040 uwzględniającego orientacyjny budżet na lata 2030-2050 dotyczący gazów cieplarnianych, który zostanie opublikowany przez Komisję;
  • zobowiązania zapewnienia ujemnego bilansu emisji po 2050 r.;
  • ustanowienia Europejskiej Rady Naukowej w sprawie Zmiany Klimatu służącej niezależnym doradztwem naukowym;
  • wzmocnionych przepisów dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu;
  • silnej spójności między politykami Unii a celem neutralności klimatycznej;
  • zobowiązania do podjęcia rozmów z przedstawicielami różnych sektorów celem przygotowania sektorowych planów działania określających sposoby osiągnięcia neutralności klimatycznej w różnych obszarach gospodarki.

Fot. AdobeStock