KE wspiera Ukrainę

W miniony piątek rozmawiałam z prezydentem Zełenskim o sytuacji na Ukrainie, jaka zaistniała w wyniku agresywnych działań Rosji. Rozmawialiśmy o tym, jak UE mogłaby dalej wspierać Ukrainę, zarówno w krótko-, jak i średnioterminowej perspektywie. Jak zawsze, w trudnych okolicznościach UE jest z Ukrainą. Podejmujemy zdecydowane działania. Do tej pory dostarczyliśmy znaczącą pomoc, zarówno na wsparcie odporności, jak i modernizację kraju, a w szczególności walkę z pandemią COVID-19. Od 2014 r. UE i europejskie instytucje finansowe przeznaczyły dla Ukrainy ponad 17 mld EUR w postaci dotacji i pożyczek.

Dziś ogłaszam nowy pakiet pomocy finansowej dla kraju, składający się zarówno z pożyczek awaryjnych, jak i dotacji. Po pierwsze, Komisja proponuje nowy pakiet nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej (MFA) w wysokości 1,2 mld EUR. Pakiet ten pomoże Ukrainie w zaspokojeniu jej bieżących potrzeb finansowych w związku z konfliktem. Liczymy, że Rada i Parlament Europejski przyjmą tę nadzwyczajną pomoc makrofinansową tak szybko, jak to możliwe. Następnie przejdziemy do szybkiej wypłaty pierwszej transzy w wysokości 600 milionów euro. Ponadto wkrótce rozpoczniemy prace nad drugim, długofalowym programem pomocy makrofinansowej, wspierającym wysiłki modernizacyjne kraju. Po drugie, w tym roku Komisja prawie podwoi pomoc dwustronną dla Ukrainy w formie dotacji: przyznane zostanie kolejne 120 milionów euro. Wsparcie to wzmocni ukraińskie wysiłki na rzecz budowania państwowości i odporności.

Dodatkowo, będziemy nadal inwestować w przyszłość Ukrainy dzięki naszemu Planowi Inwestycyjnemu dla kraju. Plan ten ma na celu pozyskanie ponad 6 miliardów euro inwestycji. Pozwolę sobie raz jeszcze podkreślić: Ukraina jest krajem wolnym i suwerennym. Dokonuje własnych wyborów. UE będzie nadal stać po jej stronie.