KE: wskażcie kandydata
– Europy nie można zbudować bez udziału Europejczyków. Unia Europejska idzie do przodu – ważne jest, aby obywatele mogli wyrazić swoją opinię na temat kierunków jej rozwoju – oznajmiła Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji i komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa –zalecenia praktyczne pomogą wzmocnić głos społeczeństwa na forum europejskiej demokracji i przekształcić przyszłoroczne eurowybory w prawdziwą debatę na temat przyszłości Europy.

Jestem przekonany, że to zalecenie – wraz z naszą propozycją zwiększenia skuteczności działania europejskich partii politycznych – pozwoli rzeczywiście zainteresować społeczeństwo wyborami do Parlamentu Europejskiego. Byłoby to z korzyścią zarówno dla rozwoju debat na tematy europejskie, jak i ogólnie dla europejskiej demokracji – dodał wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič, odpowiedzialny za administrację i stosunki międzyinstytucjonalne.

Przyjęte zalecenie opiera się na wynikach nowego badania Eurobarometru (również opublikowanego z dzisiejszą datą).

Pokazało ono, że 84 proc. respondentów uważa, iż frekwencja w eurowyborach wzrosłaby, gdyby było więcej informacji na temat wpływu UE na życie wyborców (zob. załącznik), programów partii politycznych w Parlamencie i samych wyborów. 73 proc. respondentów sądzi, że zachętą do głosowania byłaby większa wiedza o przynależności kandydatów do europejskich partii politycznych, zaś 62 proc.uważa, że na wzrost frekwencji wpłynęłoby wystawienie przez partie swoich kandydatów na przewodniczącego Komisji oraz ograniczenie trwania wyborów do jednego dnia.

Rok 2013 został ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli, jest więc dla obywateli dobrą okazją do zabrania głosu. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Komisja przedstawia w związku z tym zalecenia służące wzmocnieniu więzi między obywatelami a UE:

– Przed wyborami i w ich trakcie krajowe partie polityczne powinny jasno zadeklarować przynależność do wybranej partii europejskiej.
– Państwa członkowskie powinny uzgodnić wspólną datę eurowyborów.
– Partie polityczne powinny ogłosić, którego kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej popierają.
– Partie krajowe powinny poinformować wyborców podczas kampanii o wystawieniu swojego kandydata na przewodniczącego Komisji.

Z sondażu Eurobarometru na temat praw wyborczych obywateli UE wynika również, że większość ankietowanych wie o tym, iż obywatele UE mają prawo głosować w eurowyborach (72 proc. – wzrost w porównaniu z 54 proc. w 2007 r.) i wyborach lokalnych (66 proc.) w swoim kraju zamieszkania.

źródło i więcej informacji: Link