KE szuka pracowników
Komisja Europejska zamierza stworzyć bazę danych kandydatów zainteresowanych zatrudnieniem w charakterze pracowników kontraktowych w grupach funkcyjnych II, III i IV w następujących dziedzinach ogólnych: administracja, audyt, obsługa sekretariatu, ekonomia, finanse, informacja i komunikacja, języki obce, prawo, polityka, zarządzanie programem/projektem, statystyka.

Aby wziąć udział w procedurze naboru, należy zarejestrować się na stronie EU CV online. Jeżeli nie są Państwo jeszcze zarejestrowani, należy najpierw utworzyć konto i wypełnić elektroniczne CV. Po jego wypełnieniu kandydaci mogą zgłosić się do udziału w konkursie dotyczącym wybranych grup funkcyjnych. Zgłoszenia kandydatów mogą dotyczyć jednej lub kilku grup funkcyjnych, jeżeli spełnione zostaną warunki udziału w procedurze naboru odnoszące się do odpowiedniej grupy, wskazane w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania. W każdej grupie funkcyjnej kandydaci mogą wybrać jeden lub kilka profili oraz miejsc zatrudnienia.

Służby Komisji wybiorą z bazy danych kandydatów, którzy następnie zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatom, którzy pomyślnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, zaproponowane zostaną umowy o pracę na czas określony na podstawie art. 3b warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Niniejsze zaproszenie nie obejmuje umów o pracę typu 3a, na podstawie których pracownik może w przyszłości uzyskać umowę o pracę na czas nieokreślony.

Większość ofert pracy dotyczy głównych lokalizacji, w których Komisja zatrudnia pracowników. Należą do nich: Bruksela (Belgia), Luksemburg (Luksemburg) i Ispra (Włochy). Jednak kandydatom może zostać zaproponowana praca w innych miejscach, takich jak Geel (Belgia), Karlsruhe (Niemcy), Petten (Holandia) i Sewilla (Hiszpania).

źródło i więcej informacji:Link