KE pyta o rynek cyfrowy
Konsultacje skierowane są do widzów i zainteresowanych stron (uczestników rynku, organizacji publicznych, organizacji konsumenckich). Ich rozpoczęcie wiąże się z zamiarem zaproponowania w 2016 r. przeglądu dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Sektor audiowizualny ma bezpośredni wpływ na ludzi i przedsiębiorstwa. Znajduje się w samym sercu europejskiej gospodarki kreatywnej i cyfrowej. Przyjęta w 2010 r. dyrektywa zawiera przepisy dotyczące takich kwestii jak rola i odpowiedzialność uczestników rynku, promocja twórczości europejskiej, reklama i ochrona dzieci. Komisja zastanowi się, czy obecny system wymaga zmian. Rozważy również, czy należy rozszerzyć dotychczasowy zakresdyrektywy tak, aby miała zastosowanie do nowych usług i uczestników rynku znajdujących się obecnie poza zakresem definicji audiowizualnych usług medialnych.

Konsultacje potrwają do 30 września. Są one częścią strategii jednolitego rynku cyfrowego zainicjowanej w maju przez Andrusa Ansipa, wiceprzewodniczącego Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, orazGünthera Oettingera, komisarza do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego.

Konsultacje należą również do programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT): jest to przykład zaangażowania Komisji w realizację nowego Programu lepszego stanowienia prawa w celu poprawy jakości naszych przepisów oraz uczynienia ich bardziej nowoczesnymi i adekwatnymi.