KE ocenia sytuację w Polsce

Kolegium Komisarzy przeprowadziło pierwszą debatę orientacyjną na temat ostatnich wydarzeń w Polsce pod kątem zasad państwa prawa. Są one jedną z podstawowych wartości, na których opiera się Unia Europejska.

Komisja Europejska, na której spoczywa zadanie zapewnienia przestrzegania praworządności, odpowiada również, wspólnie z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi i Radą, za zagwarantowanie podstawowych wartości Unii.

Ostatnie wydarzenia w Polsce, w szczególności polityczny i prawny spór dotyczący składu Trybunału Konstytucyjnego, wzbudził obawy co do poszanowania państwa prawa.

W tej sytuacji Komisja poprosiła o informacje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego oraz zmian w prawie dotyczącym nadawców publicznych.

Po prezentacjach wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa (odpowiedzialnego za praworządność), komisarza Guenthera Oettingera (odpowiedzialnego za politykę medialną) i komisarz Very Jourovej (odpowiedzialnej za sprawiedliwości), Kolegium Komisarzy przeprowadziło debatę na temat rozwoju wydarzeń w Polsce w celu oceny sytuacji w ramach państwa prawnego.

Po dzisiejszej debacie orientacyjnej, Kolegium zobowiązało pierwszego wiceprzewodniczącego Timmermansa do skierowania listu do polskiego rządu i rozpoczęcie usystematyzowanego dialogu o ramach państwa prawnego.

Kolegium ustaliło, że powróci do tej kwestii w połowie marca, w ścisłej współpracy z Komisją Wenecką Rady Europy.

Więcej danych można znaleźć w zestawieniu informacji.

(Tłumaczenie robocze komunikatu prasowego. Wersja angielska poniżej.)

 

College of Commissioners discusses recent developments in Poland and the Rule of Law Framework

Today, the College of Commissioners held a first orientation debate on recent developments in Poland and the Rule of Law. The Rule of Law is one of the fundamental values upon which the European Union is founded. The Commission, beyond its task to ensure the respect of EU law, is also responsible, together with the European Parliament, the Member States and the Council, for guaranteeing the fundamental values of the Union. Recent events in Poland, in particular the political and legal dispute concerning the composition of the Constitutional Tribunal, have given rise to concerns regarding the respect of the rule of law. The Commission had therefore requested information on the situation concerning the Constitutional Tribunal and on the changes in the law on the Public Service Broadcasters. Following a presentation by First Vice-President Timmermans (responsible for the rule of law framework), Commissioner Oettinger (responsible for media policy) and Commissioner Jourova (responsible for justice), the College held a first debate on these developments in order to assess the situation in Poland under the Rule of Law Framework. Following today’s orientation debate, the College mandated First Vice-President Timmermans to send a letter to the Polish government in order to start the structured dialogue under the Rule of Law Framework. The College agreed to come back to the matter by mid-March, in close cooperation with the Venice Commission. More information is available in a memo.