KE bez TikToka

Komisja Europejska zawiesza możliwość korzystania z TikToka na urządzeniach korporacyjnych. Powodem jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Rada Zarządzania Korporacyjnego Komisji podjęła decyzję o zawieszeniu możliwości korzystania z aplikacji TikTok na urządzeniach służbowych oraz na urządzeniach prywatnych podłączonych do środowiska mobilnego Komisji, aby zwiększyć cyberbezpieczeństwo. Środek ten ma na celu ochronę Komisji przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa oraz działaniami, które mogą prowadzić do cyberataków na sieć służbową Komisji. Zmiany w zakresie bezpieczeństwa innych platform społecznościowych również będą na bieżąco kontrolowane.

Przedmiotowy środek jest zgodny z rygorystycznymi zasadami wewnętrznymi Komisji w zakresie cyberbezpieczeństwa, które dotyczą korzystania z urządzeń mobilnych do komunikacji związanej z pracą. Uzupełnia on długoletnie wytyczne Komisji dla pracowników, aby stosowali oni najlepsze praktyki przy korzystaniu z mediów społecznościowych oraz utrzymywali wysoki poziom świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa w codziennej pracy.

Komisja dokłada wszelkich starań, aby jej pracownicy byli odpowiednio chronieni przed rosnącą liczbą cyberzagrożeń i cyberincydentów. Dlatego naszym obowiązkiem jest jak najszybsze reagowanie na potencjalne alarmy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Dzisiejsze zawieszenie jest decyzją wewnętrzną, która ogranicza się wyłącznie do urządzeń podłączonych do środowiska mobilnego Komisji.