Każdy pasażer ma prawa
Wytyczne obejmują podróżnych we wszystkich portach lotniczych w UE i dotyczą działalności przewoźników z UE na całym świecie. Obejmują one również przewoźników spoza UE, którzy zapewniają loty w Europie lub z Europy do innych miejsc na świecie.

Służą one wyjaśnieniu obowiązujących unijnych przepisów dotyczących praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (rozporządzenie (WE) nr 1107/2006). Dotyczą one problemów w 22 dziedzinach w kwestii niedyskryminacyjnego dostępu do podróży lotniczych.

Najważniejsze kwestie:

1. Wcześniejsze powiadomienie: W wytycznych podkreślono znaczenie wcześniejszego powiadomienia. Aby umożliwić usługodawcom (portom lotniczym lub liniom lotniczym) zapewnienie niezbędnej pomocy, osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej powinny zgłaszać swoje potrzeby co najmniej 48 godzin przed ogłoszoną godziną odlotu.

2. Nieuzasadnione odmowy: Pasażerowie informują o powtarzających się problemach związanych z odmowami i niespójnymi wymogami dotyczącymi zaświadczeń lekarskich oraz osób towarzyszących niepełnosprawnym pasażerom.

– Zaświadczenia lekarskie: w wytycznych wyjaśniono, że regułą powinno być, aby zaświadczenia lekarskie nie były wymagane w przypadku osób trwale niepełnosprawnych, na przykład osób niewidomych lub poruszających się na wózku inwalidzkim.
– Osoby towarzyszące: w wytycznych wyjaśniono, że nie należy wprowadzać obowiązku podróżowania z osobą towarzyszącą, jeśli pasażer nie wymaga takiej opieki, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa, o których pasażer powinien zostać poinformowany.

3. Problemy związane ze sprzętem medycznym i sprzętem umożliwiającym poruszanie się

– Sprzęt umożliwiający poruszanie się: w wytycznych podkreślono, że pasażerom niepełnosprawnym oraz pasażerom o ograniczonej sprawności ruchowej przysługuje nieodpłatny przewóz dwóch urządzeń umożliwiających poruszanie się. Pasażer korzystający z elektrycznego wózka inwalidzkiego jest zobowiązany powiadomić o tym przewoźnika z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. W wytycznych podkreślono ponadto, że zarejestrowany pies przewodnik lub pies towarzyszący powinien podróżować na pokładzie z zastrzeżeniem wcześniejszego powiadomienia. Jak w przypadku każdego pasażera, sprzęt sportowy, który nie jest sprzętem umożliwiającym poruszanie się, podlega ogólnemu regulaminowi linii lotniczych dotyczącemu bagażu.
– Tlen na pokładzie: pasażerowie, którzy potrzebują tlenu w trakcie podróży, muszą o tym powiadomić z wyprzedzeniem. W wytycznych wyjaśniono, że określenie, czy pasażer może dostarczyć własny tlen, należy do linii lotniczych, a one same nie mają obowiązku zapewnienia tlenu. Informacje te muszą zostać jednak wyraźnie udostępnione przez linie lotnicze.