Karta EKUZ koniecznie na wakacje
Planujesz podróż w UE, do Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii? Jeśli tak, nie zapomnij zabrać ze sobą swojej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Pomoże Ci ona zaoszczędzić czas i pieniądze i uniknąć kłopotów, jeśli za granicą zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi. Według danych opublikowanych dziś przez Komisję Europejską w obrocie jest niemal 185 milionów kart.

Co to jest europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) i co się stanie, gdy ulegnę wypadkowi lub zachoruję w czasie pobytu w innym kraju UE niż ten, w którym mieszkam?
Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego ułatwia osobom ubezpieczonym w jednym z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii dostęp do usług zdrowotnych w trakcie czasowego pobytu w jednym z tych krajów.

Karta zapewnia tym obywatelom taki sam dostęp do publicznej opieki zdrowotnej (np. do lekarza, apteki lub szpitala), jak osobom ubezpieczonym w odwiedzanym kraju. W razie potrzeby skorzystania z leczenia w kraju, który pobiera opłaty za usługi zdrowotne, ubezpieczeni otrzymają zwrot kosztów na miejscu lub po powrocie do domu. Podróżni powinni móc skorzystać z opieki zdrowotnej w zakresie umożliwiającym im kontynuowanie pobytu.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego nie obejmuje planowanego leczenia, na które niezbędna jest uprzednia zgoda.

Czy mogę ubiegać się o europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego?
Kartę mogą uzyskać osoby ubezpieczone w jednym z krajów Unii Europejskiej, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii bądź objęte państwowym systemem zabezpieczenia społecznego jednego z tych państw. Każdy podróżujący członek rodziny powinien mieć własną kartę.

W jaki sposób mogę ubiegać się o europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego?

Każde państwo odpowiada za produkcję i dystrybucję kart na swoim terytorium. W celu uzyskania karty należy zatem skontaktować się z lokalną instytucją odpowiedzialną za opiekę zdrowotną. W większości krajów o EKUZ można ubiegać się na kilka sposobów: osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwykłej poczty, faksem, telefonicznie lub przez Internet. W niektórych krajach (Szwecja, Norwegia) można wnioskować o EKUZ nawet SMS-em! W Austrii, w Republice Czeskiej, we Włoszech, w Szwajcarii oraz od 2010 r. w Niderlandach EKUZ jest wydawana automatycznie wszystkim ubezpieczonym.

Istnieją strony internetowe oferujące europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego za opłatą. Należy pamiętać, że karta jest dostępna nieodpłatnie za pośrednictwem lokalnej instytucji odpowiedzialnej za opiekę zdrowotną.

Na podanej poniżej stronie internetowej można dowiedzieć się, w jaki sposób ubiegać się o kartę w Twoim kraju: link

Jak długo czeka się na wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego?
Okres oczekiwania na wydanie karty różni się w poszczególnych krajach. W niektórych państwach karta wydawana jest bezzwłocznie (Węgry, Polska, Grecja, Cypr, Łotwa, Belgia, Niderlandy), w innych trwa to kilka dni roboczych (Estonia, Szwecja, Rumunia, Finlandia, Zjednoczone Królestwo, Portugalia, Dania, Norwegia, Islandia, Szwajcaria, Irlandia, Malta, Austria, Francja, Słowenia, Hiszpania). W kilku państwach (we Włoszech, Słowacji i na Litwie) na otrzymanie EKUZ czeka się średnio 13-15 dni. Wreszcie w niektórych krajach (Bułgaria, Luksemburg) może trwać to do czterech tygodni.

Co się stanie, jeśli zapomnę swojej karty lub nie otrzymam jej na czas?
W razie potrzeby uzyskasz opiekę niezbędną do kontynuowania wakacji, tak aby konieczność skorzystania z leczenia nie zmusiła Cię do powrotu do domu. Karta ułatwi Ci jednak uzyskanie bezpłatnej opieki zdrowotnej na miejscu, jeśli jest ona dostępna, albo otrzymanie zwrotu kosztów, jeżeli trzeba z góry zapłacić za leczenie. Gdy karta nie została wydana na czas, można także poprosić swoją instytucję do spraw opieki zdrowotnej o tymczasowy certyfikat zastępczy. Jeśli jesteś za granicą, możesz poprosić o wysłanie tymczasowego certyfikatu zastępczego faksem.

Jaki jest okres ważności karty?
Okres ważności EKUZ znacznie różni się w poszczególnych krajach. Niektóre państwa wydają EKUZ tylko na kilka miesięcy (Polska i Rumunia). Inne wystawiają kartę na kilka lat. Na przykład Grecja, Francja i Słowenia wydają kartę średnio na jeden rok; Finlandia, Hiszpania i Islandia na dwa lata; Szwecja, Liechtenstein, Portugalia, Łotwa, Norwegia, Szwajcaria, Litwa i Malta na trzy lata. Niektóre kraje, takie jak Republika Czeska i Austria, wystawiają EKUZ na okres do 10 lat, w zależności od kategorii, do której należy osoba ubezpieczona.

Ile osób ma europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego?
Według najnowszych danych przekazanych przez państwa członkowskie i opublikowanych dziś przez Komisję Europejską obecnie ponad 188 milionów osób w Europie ma EKUZ lub certyfikat zastępczy. To ponad 37% całej ludności UE i mniej więcej tyle samo, co w ubiegłym roku.

Czy Europejczycy znają EKUZ?
Sondaż Eurobarometru z 2010 r. wykazał, że ludzie nie zawsze wiedzą, co to jest EKUZ, nawet jeżeli są posiadaczami karty. 26% ankietowanych powiedziało, że ma EKUZ, chociaż w rzeczywistości ma ją 37% ludności. Może to wynikać także z tego, że w Austrii, Republice Czeskiej, we Włoszech i w Szwajcarii EKUZ jest wydawana automatycznie wszystkim ubezpieczonym.

Na pytanie, dlaczego nie mają EKUZ, 68% ankietowanych nieposiadających karty odpowiedziało, że nigdy o niej nie słyszało i nic nie wie na jej temat. Drugi najczęściej podawany powód to osobne ubezpieczenie podróżne, w związku z którym EKUZ nie jest potrzebna (11%). Pięć procent ankietowanych powiedziało, że nie chce sobie zadawać trudu związanego z uzyskaniem karty, a taki sam odsetek osób uważa, że nie potrzebuje EKUZ, bo i bez niej może uzyskać zwrot kosztów opieki zdrowotnej.

Dwie trzecie posiadaczy karty zawsze zabiera ją w podróż po Europie. Najczęstszą przyczyną niezabrania karty jest zostawienie jej w domu (28% osób, które nie wzięły karty).

Dodatkowe informacje na temat europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego można znaleźć na stronie: http://ehic.europa.eu