Juvenes Translatores wraca na właściwe tory

Johannes Hahn, komisarz do spraw budżetu i administracji, oświadczył: – Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi karierą tłumacza oraz, ogólnie rzecz biorąc, promowanie nauki języków obcych. Tegoroczny temat wpisuje się w jeden z najważniejszych priorytetów politycznych UE – Zielony Ład – który dodatkowo jest szczególnie interesujący dla młodego pokolenia. Oprócz podjęcia tego interesującego tematu konkurs zbliży młodych ludzi zainteresowanych językami z różnych krajów, a tym samym zachęci ich do pokonywania barier między ludźmi i kulturami. Umiejętność porozumiewania się i wzajemnego zrozumienia, niezależnie od dzielących nas różnic, ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju naszej Unii.

Uczestnicy mogą wybrać jedną z 552 możliwych kombinacji językowych, z których każda obejmuje dwa z 24 języków urzędowych UE. W zeszłorocznym konkursie uczniowie wybrali 150 różnych kombinacji.

Szkoły mogą rejestrować się do godziny 12.00 w południe 20 października 2021 r. (jest to pierwszy etap dwuetapowego procesu). Nauczyciele mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy w dowolnym z 24 języków urzędowych UE.

Do udziału w następnym etapie Komisja zaprosi 705 szkół. Liczba uczestniczących szkół z każdego kraju UE będzie równa liczbie posłów danego kraju w Parlamencie Europejskim. Szkoły zostaną wybrane losowo przez komputer.

Wylosowane szkoły zgłaszają następnie do udziału w konkursie do pięciu uczniów. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie dowolnej narodowości, ale wszyscy muszą być urodzeni w 2004 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony online 25 listopada 2021 r. we wszystkich uczestniczących szkołach.

Nazwiska laureatów – po jednym z każdego kraju – zostaną ogłoszone na początku lutego 2022 r.

Jeżeli pozwolą na to warunki, zostaną oni zaproszeni na wręczenie nagród wiosną 2022 r. podczas ceremonii w Brukseli. Młodzi tłumacze będą również mieli okazję spotkać się z zawodowymi tłumaczami z Komisji Europejskiej, dowiedzieć się więcej o ich pracy i poznać ją od kulis.

Kontekst

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej organizuje coroczny konkurs Juvenes Translatores (łac. młodzi tłumacze) już od 2007 r. Celem konkursu jest popularyzowanie nauki języków obcych oraz przybliżenie młodym ludziom zawodu tłumacza. W konkursie mogą startować 17-letni uczniowie szkół średnich. Odbywa się on w tym samym czasie we wszystkich wybranych szkołach w całej UE.

Dla niektórych spośród dotychczasowych uczestników konkurs był inspiracją do wyboru kierunków językowych na studiach wyższych z myślą o pracy w zawodzie tłumacza. Celem konkursu jest również promowanie różnorodności językowej w Unii Europejskiej.

Więcej informacji: