Juvenes Translatores: już przetłumaczyli!

Młodzi tłumacze mieli dwie godziny na przetłumaczenie jednostronicowego tekstu z dowolnego języka urzędowego Unii na dowolny inny – oznacza to, że do wyboru były 552 kombinacje językowe.

Po raz pierwszy w konkursie uwzględniony został język chorwacki, a w konkursowe szranki stanęło dwanaście szkół z Chorwacji. Teksty konkursowe dotyczyły obywatelstwa europejskiego, czyli tematu obecnego roku europejskiego.

Prace uczniów zostaną sprawdzone przez zawodowych tłumaczy pracujących w Komisji Europejskiej, którzy wskażą po jednym zwycięzcy z każdego kraju. Lista laureatów zostanie ogłoszona na początku lutego 2014 r., a następnie w kwietniu zwycięzcy zostaną zaproszeni na wycieczkę do Brukseli, gdzie odbiorą nagrody.

Nagrania, zdjęcia i wypowiedzi uczniów biorących udział w konkursie pojawią się wkrótce na profilu Facebook.com/translators.

źródło i więcej informacji: Link