Juncker: plan na Nowy Rok

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podkreślił swoją determinację w dążeniu do realizacji najważniejszego priorytetu – wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – nawet jeśli Unia Europejska zmaga się z serią kryzysów.

Wezwał również państwa członkowskie do realizacji strategii określonej przez Komisję rok temu: reformy strukturalnej, odpowiedzialności fiskalnej i inwestycji strategicznych. Ogłaszając znaczący postęp w realizacji Planu Inwestycyjnego o wartości 315 mld euro, przewodniczący zauważył: – Ludzie mówili, że plan się nie uda, że nie spodoba się rządom, sektor prywatny nie niego wierzył. Jednak już w pierwszych trzech miesiącach zmobilizowane zostało 50 mld euro w 22 państwach członkowskich. Mamy już 81 000 małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z naszego planu.

Potwierdzając determinację KE do utrzymania strefy swobodnego przemieszczania się, przewodniczący Juncker podkreślał koszty ewentualnego zawieszenia Schengen: – Oczekiwanie na wewnętrznych granicach to koszt 55 euro za godzinę za każdą ciężarówkę.

Przewodniczący wezwał również państwa członkowskie do przestrzegania swoich zobowiązań: – Nie mogę zaakceptować braku realizacji programu relokacji 160 000 uchodźców.

Odnosząc się do sytuacji w Polsce, Jean-Claude Juncker wezwał do dialogu. – Uważam, że jest miejsce na poprawki w różnych aktach prawnych – teraz zależy to od zarówno od Unii Europejskiej jak i od Polski.

Zapis konferencji prasowej dostępny jest na stronie Europe by Satelite.

Więcej informacji na temat Planu Inwestycyjnego dla Europy.