Jest porozumienie z Grecją
Wczesnym rankiem w poniedziałek 13 lipca, po siedemnastu godzinach negocjacji i po niemal równie długim spotkaniu ministrów finansów w ramach Eurogrupy, państwa strefy euro zgodziły się na rozpoczęcie negocjacji w sprawie programu pomocy dla Grecji w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM).

Program ten będzie objęty surowymi warunkami i towarzyszyć mu będzie plan wzrostu gospodarczego i zatrudnienia warty 35 mld euro.

Przed formalnym rozpoczęciem negocjacji, program będzie musiał zostać zatwierdzony przez kilka parlamentów narodowych, w tym grecki.

Ministrowie finansów omówią również możliwość krótkoterminowego finansowania pomostowego dla Grecji.

Podczas konferencji prasowej przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, powiedział: – Nie będzie Grexitu… Jestem zadowolony zarówno z formy jak i treści porozumienia.