Jest pierwszy milion!

Organizatorzy „Right2Water” domagają się równie z wdrożenia przepisów propagujących dostęp do wody i urządzeń sanitarnych jako podstawowej usługi publicznej dla wszystkich.

– Przede wszystkim chciałbym pogratulować organizatorom. Chociaż autentyczność podpisów będzie musiała zostać zweryfikowana, zebranie miliona podpisów w niecałe sześć miesięcy jest prawdziwym sukcesem – mówi wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič.

Mimo, że organizatorzy już mogą przedłożyć inicjatywę Komisji Europejskiej, nadal zbierają głosy poparcia.

Jednak zanim inicjatywa trafi do Komisji Europejskiej, liczba zebranych deklaracji poparcia będzie musiała być potwierdzona przez właściwe organy w państwach członkowskich. Komisja ma trzy miesiące na analizę inicjatyw, w ramach których zebrano co najmniej milion podpisów, przy wymaganej ich minimalnej liczbie w co najmniej siedmiu państwach członkowskich, a także podjęcie decyzji, jakie dalsze działania są niezbędne.

Komisja spotka się z organizatorami, aby mogli szczegółowo wyjaśnić założenia inicjatywy. Organizatorzy będą mieli również okazję do zaprezentowania swojej inicjatywy na forum publicznym w trakcie spotkania zorganizowanego w Parlamencie Europejskim.

Następnie Komisja przyjmie komunikat zawierających wnioski w sprawie inicjatywy, opis działań, jakie zamierza podjąć, jeśli takowe będą konieczne, a także ich uzasadnienie.

W lipcu 2012 r. Komisja zaproponowała, aby europejskie inicjatywy obywatelskie korzystały z serwerów własnych Komisji, co stanowiło wyraźną odpowiedź na zgłaszane przez niektórych organizatorów problemy związane z poszukiwaniem odpowiednich rozwiązań hostingowych i możliwościami zbierania głosów poparcia online. Jednak „Right2Water” wykorzystuje prywatny hosting, a także otwarte oprogramowanie online do zbierania podpisów, udostępnione bezpłatnie przez Komisję.

źródło: Link