Jak uniknąć koronawirusa w czasie zimy?

Co 17 sekund jedna osoba traci życie z powodu COVID-19 w Europie. Mimo że sytuacja się stabilizuje, wciąż jednak nie jest ona najlepsza – powiedziała komisarz Stella Kyriakides. Strategia zarządzania pandemią w okresie zimowym przewiduje m.in. utrzymanie obowiązku dystansu fizycznego i ograniczanie kontaktów towarzyskich oraz testowanie i ustalanie kontaktów zakaźnych.

Komisja Europejska przyjęła strategię dotyczącą zrównoważonego sposobu zarządzania pandemią w nadchodzących miesiącach zimowych, w których może wystąpić ryzyko zwiększonego przenoszenia wirusa ze względu na określone okoliczności, takie jak gromadzenie się ludzi w pomieszczeniach zamkniętych.

W strategii zaleca się stałą czujność i ostrożność w okresie zimowym, a potem w roku 2021, kiedy to nastąpi wprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepionek. Komisja przedstawi wówczas dalsze wytyczne dotyczące stopniowego i skoordynowanego znoszenia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się wirusa.

Skoordynowane ogólnounijne podejście ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ludziom jasnego obrazu sytuacji oraz dla uniknięcia ponownego wzrostu zakażeń wirusem w związku z feriami świątecznymi. Wszelkie łagodzenie środków powinno następować z uwzględnieniem ewolucji sytuacji epidemiologicznej oraz wystarczającej zdolności przeprowadzania testów, ustalania kontaktów zakaźnych i leczenia pacjentów.

Wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: – W tych niezwykle trudnych czasach zasadnicze znaczenie mają wytyczne dla państw członkowskich dotyczące promowania wspólnego podejścia do sezonu zimowego, a w szczególności sposobu zarządzania przypadającym na koniec roku okresem świątecznym. Musimy zmniejszyć liczbę przyszłych ognisk zakażeń w UE. Jedynie dzięki takiemu zrównoważonemu zarządzaniu pandemią unikniemy wprowadzenia nowych środków izolacji i surowych ograniczeń oraz wspólnie wybrniemy z opresji.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: – Tak jak wszystko inne w tym roku, również zbliżające się święta będą inne. Nie możemy zmarnować wysiłków czynionych przez nas wszystkich w ostatnich tygodniach i miesiącach. W tym roku ratowanie życia musi mieć pierwszeństwo przed świętowaniem. Jednak dzięki pojawiającym się na horyzoncie szczepionkom jest również nadzieja. Wszystkie państwa członkowskie muszą być teraz gotowe do rozpoczęcia kampanii szczepień i wprowadzenia szczepionek możliwie jak najszybciej, gdy tylko dostępna będzie bezpieczna i skuteczna szczepionka.

Zalecane środki kontrolne

W ramach strategii uchronienia się przed COVID-19 podczas zimy zaleca się środki mające na celu utrzymanie pandemii pod kontrolą do czasu, gdy szczepionki staną się szeroko dostępne. W strategii kładzie się nacisk na następujące kwestie:

  • Utrzymywanie dystansu fizycznego i ograniczanie kontaktów towarzyskich, kluczowe w miesiącach zimowych, w tym w okresie ferii. Środki powinny być ukierunkowane i oparte na lokalnej sytuacji epidemiologicznej, aby ograniczyć ich skutki społeczne i gospodarcze oraz zwiększyć ich akceptację przez ludzi.
  • Testowanie i ustalanie kontaktów zakaźnych, niezbędne do wykrywania klastrów i przerwania przenoszenia zakażeń. Większość państw członkowskich posiada obecnie krajowe aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych. Europejski serwer bramy federacyjnej umożliwia transgraniczne śledzenie kontaktów.
  • Bezpieczne podróżowanie, w tym potencjalnie częstsze podróże w okresie ferii świątecznych wymagające skoordynowanego podejścia. Należy przygotować infrastrukturę transportową i jasno poinformować o wymogach związanych z kwarantanną, które mogą obowiązywać, gdy sytuacja epidemiologiczna w regionie pochodzenia jest gorsza niż w miejscu docelowym.
  • Wydolność systemu opieki zdrowotnej i personel medyczny: należy wdrożyć plany ciągłości działania w placówkach opieki zdrowotnej, aby zapewnić możliwość opanowania ognisk COVID-19 i utrzymanie dostępu do innych rodzajów leczenia. Wspólne zamówienia mogą zaradzić niedoborom sprzętu medycznego.
  • Zmęczenie pandemią i zaburzenia zdrowia psychicznego to naturalne reakcje na obecną sytuację. Państwa członkowskie powinny stosować się do wytycznych Europejskiego Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących wzmocnienia wsparcia publicznego w celu rozwiązania problemu zmęczenia pandemią. Należy również zwiększyć wsparcie psychospołeczne.
  • Krajowe strategie szczepień: w razie potrzeby Komisja jest gotowa wspierać państwa członkowskie we wprowadzaniu szczepionek zgodnie z krajowymi planami wprowadzania szczepionek i prowadzenia szczepień. Wspólne podejście UE do świadectw szczepienia mogłoby wzmocnić działania w zakresie zdrowia publicznego w państwach członkowskich oraz zaufanie obywateli do wysiłków czynionych na rzecz szczepień.

Fot. EC