Jak UE zmienia Twoją miejscowość?
Termin: do 23 kwietnia 2012
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod tytułem

„Jak zmienia się Twoja miejscowość dzięki Unii Europejskiej – stwórz mapę inwestycji”.

Głównym celem konkursu jest szerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o regionie oraz Unii Europejskiej poprzez propagowanie inwestycji zrealizowanych w ramach dotacji unijnych. Celem pośrednim jest rozwijanie talentów plastycznych oraz wrażliwości estetycznej inspirowanej rozwojem województwa.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VI.

Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej, dowolną techniką, która będzie przedstawiać inwestycje współfinansowane z Unii Europejskiej w najbliższej okolicy.

Na laureatów konkursu w dwóch grupach wiekowych czekają wycieczki do inwestycji unijnych na terenie województwa.

Podsumowanie konkursu z udziałem laureatów odbędzie się w II kwartale 2012 roku. Podczas spotkania zostanie zorganizowana wystawa najlepszych prac dzieci.

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie Organizatora.