Jak chronić wody w Polsce?
W dniach 8-11 października 2013 roku w Warszawie odbyły się dwie sesje warsztatów poświęconych problematyce Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE). Dotyczyły one głównie praktycznych aspektów przygotowania i wdrażania projektów z zakresu gospodarki wodnej oraz ich oceny zgodnie z wymogami RDW.

Otwierając warsztaty dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ewa Synowiec powiedziała: „Ochrona jakości zasobów wodnych w Europie stanowi najwyższy priorytet dla UE. W 2000 r. Unia Europejska przyjęła ramową dyrektywę wodną (RDW), tworząc globalne i ujednolicone podejście do prawa dotyczącego wody. Jej celem jest ochrona wód w Europie i przywrócenie im czystości, a także zapewnienie długofalowego i zrównoważonego zużycia wody”. Pani dyrektor zwróciła uwagę, że Komisja jest zaniepokojona podejściem Polski do prawa unijnego dotyczącego wody: „Trwa obecnie postępowanie przeciwko Polsce w związku z Ramową Dyrektywą Wodną, dyrektywą azotanową oraz powiązanymi z nimi dyrektywami. Ponadto wiadomo, że nadal jest bardzo wiele do zrobienia w kwestii zakończenia budowy oczyszczalni ścieków komunalnych, które powinny być w pełni operacyjne do 2015 r.” – mówiła Ewa Synowiec. Na koniec podkreśliła, że szkolenia na temat RDW dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie gospodarką wodną w Polsce, których przeprowadzenie zalecała KE, są niezmiernie ważne dla Polski.

W warsztatach uczestniczyli m.in. potencjalni beneficjenci ubiegający się o wsparcie finansowe na realizację nowych inwestycji służących ochronie wód. Warsztaty przeznaczone były także dla obecnych beneficjentów, jak również pracowników urzędów centralnych, a także regionalnych odpowiedzialnych za różne aspekty związane z gospodarką wodną kraju. Wśród prelegentów obecni byli przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Spotkanie miało na celu przekazać beneficjentom kompleksową wiedzę między innymi na temat właściwego przygotowania projektów (uwzględniających wymogi RDW), a instytucjom i organom odpowiedzialnym za ich ocenę – praktyczne aspekty skutecznego wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.

***

Warsztaty współfinansowała Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko

źródło i więcej informacji: Link