Inwestycje w czyste środowisko

Odnosząc się do tej decyzji, komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahnpowiedział: Te projekty utwierdzają w przekonaniu, że Polska przestrzega standardów europejskich w zakresie gospodarki odpadami poprzez ograniczenie praktyk składowania odpadów i podnosząc poziom kontroli nad przepływem odpadów. Pół miliona mieszkańców trzech miast będzie czerpać korzyści z mniej zanieczyszczonego środowiska i lepszej jakości życia.

Projekt dot. gospodarki odpadami w Olsztynie obejmuje zaprojektowanie i zbudowanie zakładu przetwarzania odpadów, budowę drogi dojazdowej oraz budowę trzech stacji przekazywania odpadów. Za pośrednictwem Funduszu Spójności Unia Europejska sfinansuje 34 mln euro z łącznej inwestycji w wysokości 66,1 milionów euro. Projekt ma być wdrożony do czerwca 2015 roku.

Drugi projekt dot. gospodarki odpadami w Promniku k. Kielc przewiduje budowę zakładu przetwarzania odpadów oraz rekultywację składowiska odpadów. Unia Europejska, za pośrednictwem Funduszu Spójności sfinansuje 41,4 milionów euro z łącznej inwestycji w wysokości 79,2 milionów euro. Projekt ma zostać wcielony w życie do maja 2015 r.

Trzeci projekt dot. gospodarki odpadami w Koninie obejmuje reorganizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Koninie i okolicznych powiatach: konińskim, kolskim, słupeckim i tureckim, w celu zoptymalizowania gospodarki odpadami w tym rejonie. Powstanie tam zakład termicznego przetwarzania odpadów wytwarzający jednocześnie energię elektryczną, zrekultywowanych zostanie 14 składowisk odpadów. Unia Europejska za pośrednictwem Funduszu Spójności sfinansuje 36,5 mln euro z łącznej inwestycji w wysokości 95,1 milionów euro. Projekt ma zostać zrealizowany do grudnia 2015 r.

Wszystkie trzy inwestycje realizowane są w ramach polskiego programu “Infrastruktura i Środowisko” (o wartości 37,7 miliarda euro unijnych i krajowych funduszy, zasięgiem obejmującego całą Polskę), z osi priorytetowej „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”.

Kontekst

Zatwierdzone inwestycje należą do tzw. dużych projektów, czyli przedsięwzięć o wartości przekraczającej 50 mln euro (z VAT). Duże projekty są zatwierdzane bezpośrednio przez Komisję Europejską w drodze specjalnych decyzji, podczas gdy finansowanie mniejszych inwestycji zatwierdza się na szczeblu krajowym lub regionalnym. W ramach funduszy spójnościowych UE na lata 2007-2013 Polska otrzymała łącznie ok. 67 mld euro.

źródło i więcej informacji: Link